Dr. Izabela Derda ontvangt beurs voor aankomend onderzoeksproject: ‘Let’s be’

Portrait picture of Izabela Derda

Dr. Izabela Derda, onderzoeker en docent bij de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), heeft voor haar volgende onderzoeksproject de KIEM GoCI beurs van de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) ontvangen. De KIEM GoCI regeling streeft naar het stimuleren van multidisciplinair, praktijkgericht onderzoek omtrent de creatieve industrie en verbindt technologie, sociale en culturele aspecten om oplossingen voor sociale kwesties te bieden.

“Let’s be: Multisensory storytelling in haptic-supported VR for an improved sense of presence and connectedness”, titelt Izabela haar volgende onderzoeksproject. Psychosociale problemen gerelateerd aan sociale isolatie vormen een steeds belangrijkere kwestie voor welzijn en gezondheid, en zijn zo een significant sociaal probleem geworden. Dit is vooral relevant voor kinderen en volwassenen met chronische ziekten en handicaps en mensen die langere periodes in het ziekenhuis liggen of permanent begeleid wonen. Een tekort aan sociale relaties en verbondenheid en niet vrij kunnen reizen leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

Dit project wil ontdekken hoe haptische technologie het verhalen van semi-scripted ervaringen in VR kan ondersteunen, om het gevoel van aanwezigheid en, daarmee, het gevoel van verbondenheid te verbeteren. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. Pedro Russo (Universiteit Leiden) en Hogeschool Leiden.

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen