Dymph van den Boom nieuwe decaan ESHCC

Dymph van den Boom

Met ingang van 1 maart is prof. dr. Dymph van den Boom aangesteld als interim-decaan van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC). Zij volgt daarmee prof. dr. Dick Douwes op, die na twaalf jaar de rol van decaan ESHCC met veel vertrouwen en genoeg overdraagt. Van den Boom is aangesteld voor een periode van anderhalf jaar. 

De ESHCC is er van overtuigd in de persoon van Dymph van den Boom een uitstekende opvolger te hebben gevonden van Dick Douwes, die als hoogleraar Global History aan de faculteit verbonden zal blijven. In de komende periode zal de ESHCC, onder leiding van Dymph van den Boom, verder werken aan de uitbouw van haar uitstekende reputatie en positie, in binnen- en buitenland, op het terrein van onderwijs en onderzoek.

Over Dymph van den Boom

Van den Boom (1951) was van oktober 2007 tot juni 2016 rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en lid van het College van Bestuur van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam. Tussen 2001 en 2007 was zij tevens decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Zij begon haar wetenschappelijke loopbaan als ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit Leiden. Aan die universiteit studeerde zij psychologie en promoveerde daar in 1988.

Van den Boom blijft verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Algemene Pedagogiek.