ESHCC en ESPhil beloond met drie NWO Promoties in de Geesteswetenschappen beurzen

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft drie Promoties in de Geesteswetenschappen beurzen toegekend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De beurzen zijn toegekend aan de Erasmus School of History Culture and Communication en de Erasmus School of Philosophy. Het doel van Promoties in de Geesteswetenschappen is om onderzoekstalent de mogelijkheid te bieden een zelfstand onderzoeksproject uit te voeren. Slechts 17 van de 38 aanvragen zijn dit jaar gehonoreerd.

De drie winnaars van de NWO Promoties in de Geesteswetenschappen zijn Mariana Fried, Martijn van der Meer en Sophie van Balen. PhD kandidaat Mariana Fried start een onderzoeksproject naar hoe digitale werkers de ‘bandwagon’ van Silicon Valley kunnen her- en vervormen. Dit ERMeCC project past perfect binnen het Vital Cities and Citizens initiatief.

History @ Erasmus PhD kandidaat Martijn van der Meer zal onderzoeken hoe artsen, ambtenaren, en ouders de preventieve jeugdzorg in de praktijk hebben vormgegeven, om zo te kunnen analyseren hoe deze zorgnetwerken en het politieke debat over preventie elkaar beïnvloedden. Dit project is in samenwerking met Erasmus MC.

Sophie van Balen, PhD kandidaat bij ESPhil, onderzoekt hoe adempraktijken van mensen en niet-mensen de basis kunnen vormen voor een toekomstgerichte zorgpolitiek in het licht van de ecologische crisis.

Op of van de Silicon Valley ‘bandwagon’? Hoe mensen achter de data de slimme stad her- en vervormen

PhD kandidaat: Mariana Fried
Promotor: Susanne Janssen
Co-promotors: Isabel Awad & Jiska Engelbert

Technologieën en verhalen over hoe ze steden kunnen helpen circuleren snel en wereldwijd. Diensten via apps, start-ups en innovatieve tech-bedrijven zouden hét antwoord zijn op stedelijke uitdagingen. Maar denken, praten en acteren digitale werkers, van wie verondersteld wordt dat ze steden transformeren volgens Silicon Valley’s receptuur, wel volgens die visie? Dit etnografische project vergelijkt de ervaringen van drie typen digitale werkers in steden in Nederland en Argentinië. Daarmee maakt het inzichtelijk hoe digitale werkers, tegen de verwachtingen in, de ‘bandwagon’ van Silicon Valley kunnen her- en vervormen. Mariana: "De voorbereiding voor deze beurs al een reis vol leermogelijkheden. Ik kan alleen maar vol enthousiasme uitkijken naar de uitdagingen en ervaringen die de aankomende jaren bij ESHCC zullen brengen."

Het Onbezorgde Kind: de Nederlandse preventieve jeugdzorg tussen politiek en praktijk, 1901-2020

PhD kandidaat: Martijn van der Meer
Promotor: Ralf Futselaar
Co-promotor: Timo Bolt

Een groeiende groep artsen en politici stellen stelt dat de Nederlandse gezondheidszorg meer zou moeten draaien om preventie. Critici menen echter dat deze ambities voortborduren op toenemende overheidscontrole tijdens de twintigste eeuw. Toch is er maar weinig bekend over de geschiedenis van preventieve jeugdinterventies in Nederland. Daarom wordt in dit project onderzocht hoe artsen, ambtenaren, en ouders de preventieve jeugdzorg in de praktijk hebben vormgegeven, om zo te kunnen analyseren hoe deze zorgnetwerken en het politieke debat over preventie elkaar beïnvloedden. Daarmee zorgt dit onderzoek voor een langetermijnperspectief op de spanning tussen ideologisch gedreven volksgezondheidbeleid en de preventieve praktijk. "Ik voel me vereerd dat ik dit uitdagende project met fantastische wetenschappers mag uitvoeren. Ik kijk uit naar de komende jaren en het versterken van de band tussen de geesteswetenschappen en de biomedische wetenschappen."

Buiten adem: Naar een politiek van ademvermogen

PhD kandidaat: Sophie van Balen
Promotor: Marli Huijer
Co-promotor: Robin van den Akker

Dit onderzoeksproject focust zich op de politiek van lucht, luchtvervuiling en het vermogen om te ademen in het licht van de klimaatcrisis. Deze ‘politiek van ademvermogen’ wordt gebaseerd op een verbrede opvatting van de cultuurtheoreticus Peter Sloterdijk en diens schuimontologie (2016). Het project omvat twee casestudies. De eerste casus betreft de stikstofcrisis, met name de vleesveebedrijven in Nederland. De tweede casus gaat in op de biodiversiteitscrisis en meer specifiek de afnemende aantallen van bestuivende insecten. Beide casestudies brengen verdiepende lagen en perspectieven aan in de conceptualisering van de politiek van het ademend vermogen. Sophie: “Ik ben dankbaar dat ik deze beurs mag ontvangen en voor alle ondersteuning tijdens het schrijfproces van de collega’s bij ESPhil en EUC. Dit verandert alles en ik kan niet wachten om aan het project te gaan werken”.  

Promovendus

(Mariana) M Fried

Meer informatie

For more information please contact our Marketing and Communications officer:

For ESHCC - Lieke van Eijk
For ESPhil - Eddie Adelmund

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen