Fianne Konings spreekt tijdens LKCAtelier over inclusief leerecosysteem

Op woensdag 24 juni is Fianne Konings een van de vier sprekers tijdens het LKCAtelier: Naar een inclusief leerecosysteem. Konings focust tijdens dit event op de ecologische systeemtheorie en de ontwikkeling van kinderen in hun context.

Ecologische Systeemtheorie en ontwikkeling in context
Om een inclusief ecosysteem te realiseren, moeten de oorzaken voor barrières in het huidige cultuuronderwijs geïdentificeerd worden. Ook moet er inzicht verkregen worden op wat een lokaal of regionaal leerecosysteem nodig heeft om kinderen en jongeren te laten floreren. In de periode 2021 – 2024 doet LKCA hier onderzoek naar. Een onderdeel van dit onderzoek is een essayreeks waarin mensen hun kennis en ideeën over een inclusiever systeem met het werkveld delen. Fianne Konings is een van de essayschrijvers.

Konings gaat in haar essay terug naar de bron van de leerecosystemen, de ecologische systeemtheorie (1979) van Urie Bronfenbrenner. Ze krijgt hierin een belangrijke les bevestigd, namelijk dat niet die systemen zelf, maar de ontwikkeling van kinderen centraal moet staan. En dat is makkelijker gezegd, dan gedaan. De ervaring leert dat in het organiseren van de infrastructuur, de ontwikkeling van het kind wel eens uit het oog wordt verloren. ‘Context without development’ zou Bronfenbrenner waarschijnlijk zeggen.

LKCAtelier
Het LKCAtelier wordt georganiseerd door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) als ontmoetingsplek voor kennisdeling en verdieping voor experts en vakgenoten. Op 24 juni staat de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat iedere leerling zich welkom en thuis voelt in elke culturele leeromgeving, en daar een eigen weg in vindt?’ centraal.

Het atelier wordt ingestoken vanuit vier perspectieven:

  • Annelies Bartelink (Kunstcircuit Deventer/cultuur eigen): voorwaarden voor integrale samenwerking in cultuureducatie en de rol daarin van de intermediair;
  • Fianne Konings (EUR/ESHCC & Bureau Konings Kunst): de ecologische systeemtheorie en ontwikkeling in context;
  • Josette Hoex en Marthe van Voorst van Beest (NJi): het belang van medeopvoeders en de ‘pedagogische civil society’;
  • Vera Meewis en Emma Staals (LKCA): het culturele ecosysteem en systeemverandering richting culturele democratie.
Meer informatie

Deelnemen aan het LKCAtelier is gratis. Aanmelden kan via de website van het LKCA.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen