Gijsbert Oonk (ESHCC) traint leerkrachten in geschiedenis en burgerschaponderwijs

Roy Borghouts

Wat is een burger? Welke rechten heeft deze burger? Waarom heeft in een democratisch bestel de meerderheid het niet altijd voor het zeggen? En waarom is dat belangrijk? Door leerlingen uit te dagen hun eigen grondwet voor Utopia te maken, gaan ze nadenken over grondrechten, democratie en staatsvorming.

Deze opdracht stond centraal in de bijeenkomsten die onder de naam Utopia in de periode februari-april 2019 voor docenten geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs werden georganiseerd. Gijsbert Oonk (EUR) en Elise Storck (ICLON) zorgden voor de inhoudelijke en vakdidactische context, terwijl de deelnemende docenten discussieerden over de aangereikte casussen en de ervaringen die zij hiermee opdeden in de klas.

Het is duidelijk dat het zelf mogen nadenken over de ideale samenleving leerlingen activeert. Nadat zij de eerste contouren van hun grondwet hebben vastgelegd, blijken er ook nogal wat haken en ogen aan bepaalde punten te kleven. Mag iedereen bijvoorbeeld altijd stemmen, voor welke functies kun je je verkiesbaar stellen en voor welke absoluut niet, en hoe verhoudt het recht op vrijheid van meningsuiting zich tot het recht op vrijheid van godsdienst? Genoeg stof dus om leerlingen te inspireren!