Hester Dibbits, Pieter de Bruijn en Marijke Huisman over erfgoed en emoties

Prof.dr. Hester Dibbits

Bijzonder hoogleraar Hester Dibbits (ESHCC) bespreekt in het themanummer "Erfgoededucatie en de omgang met emoties" in het tijdschrift Cultuur+educatie 55 hoe erfgoededucatoren om kunnen gaan met conflicten rond erfgoed.

Het themanummer "Erfgoededucatie en de omgang met emoties" van het tijdschrift Cultuur+educatie 55 focust in zes artikelen op mogelijke conflicten die erfgoed kunnen oproepen. Bijzonder hoogleraar Hester Dibbits bespreekt de theorie en praktijk van de omgang met omstreden erfgoed aan de hand van de methodiek Emotienetwerken. Pieter de Bruijn (in 2014 gepromoveerd aan ESHCC) gaat aan de hand van het concept multiperspectiviteit dieper in op de didactiek van erfgoededucatie. Marijke Huisman (in 2008 gepromoveerd aan ESHCC) analyseert het informele leren bij erfgoed met als voorbeeld de slavernij.

Het hele themanummer is te lezen via de website van het LKCA: