Hester Dibbits reflecteert over omgaan met erfgoed in het onderwijs

Hester Dibbits reflecteert over omgaan met erfgoed in het

In haar blog op de website Didactief reflecteert Hester Dibbits op hoe er in het onderwijs kan omgegaan worden met erfgoed. Daarbij geeft ze aan dat erfgoed geen neutraal gegeven is, en dat er nood is aan goede samenwerkingsverbanden tussen scholen, erfgoedinstellingen en andere betrokkenen in het erfgoedveld. Tevens geeft ze aan op welke terreinen er nog bijkomend onderzoek nodig is.

De volledige tekst is na te lezen via deze link.

Hester Dibbits (1965) is als bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie verbonden aan het Centre for Historicla Culture. Haar onderzoek en onderwijsactiviteiten aan de Erasmus Universiteit richten zich op het gebruik van erfgoed binnen educatieve netwerken en scholen, erfgoedinstellingen, musea en toerisme.