Hoe bewaken we een gezonde toekomst?

In de afgelopen jaren is er een groeiende groep artsen en politici opgestaan die stelt dat de Nederlandse gezondheidszorg meer zou moeten draaien om preventie. Critici menen echter dat deze ambities voortborduren op toenemende overheidscontrole tijdens de twintigste eeuw. Toch is er maar weinig bekend over de geschiedenis van preventieve jeugdinterventies in Nederland.
 

Martijn van der Meer is beloond met een NWO Promoties in de Geesteswetenschappen beurs om in de aankomende vijf jaar te onderzoeken hoe preventieve jeugdgezondheidszorg en het politieke debat over preventie elkaar beïnvloedden gedurende de twintigste eeuw. Dit onderzoeksproject is een samenwerking tussen History @ Erasmus en Erasmus MC en staat onder supervisie van promotor Ralf Futselaar en copromotor Timo Bolt.

Het enthousiasme van deze groeiende groep artsen en politici resulteerde onder andere in Nationaal Preventieakkoord. Overheidsinterventies zouden zich volgens dit verdrag vooral ook moeten richten op kwetsbare jonge kinderen. Er is ook kritiek: de samenwerking tussen politici en artsen zou ervoor zorgen dat sociale vraagstukken steeds vaker uitgelegd worden als medisch probleem. Daardoor neemt de macht van de geneeskunde toe terwijl het ingrijpen van de overheid vaker nodig lijkt dan het eigenlijk is.

Karikaturale interpretatie
Zowel het enthousiasme voor, als de kritiek op de preventieve jeugdgezondheidszorg zijn gebaseerd op een karikaturale interpretatie van de twintigste-eeuwse ontwikkeling van de volksgezondheidszorg. Er is maar weinig bekend over de geschiedenis van preventieve jeugdgezondheidsinterventies in Nederland. Met welke ideologische motieven werd de zorg voor kwetsbare kinderen gelegitimeerd? Was er eigenlijk wel een toename van overheidsbemoeienis? Pakte de jeugdgezondheidszorg voor iedereen hetzelfde uit of werden specifieke groepen beter in de gaten gehouden dan andere? Welke rol speelden ouders? En zijn er eigenlijk veranderingen te ontdekken in deze geschiedenis?

Langetermijnperspectief
Van der Meer gaat onderzoeken hoe gezondheidsprofessionals, ambtenaren, en ouders de preventieve jeugdgezondheidszorg voor kwetsbare kinderen tot 4 jaar in de praktijk hebben vormgegeven, om zo te kunnen analyseren hoe deze zorgnetwerken en het politieke debat over preventie elkaar beïnvloedden. Hij wil daarmee een langetermijnperspectief bieden op de spanning tussen ideologisch gedreven volksgezondheidbeleid en de preventieve praktijk.

Portrait of Martijn van der Meer

Martijn van der Meer: “Ik voel me vereerd dat ik dit interessante project mag uitvoeren met fantastische onderzoekers in Rotterdam. Ik kijk uit naar de komende jaren en het versterken van de verbinding tussen de humanitiet en biomedische wetenschappen."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen