Leerplankundig nadenken over verbeelding in de basisschool

In tijden van corona loopt alles anders dan gepland. Mensen weten daar wel een creatieve mouw aan te passen, zeker als er op de achtergrond een plan ligt. In het tijdschrift Cultuur + educatie, themanummer Cultureel bewustzijn blikt Fianne Konings (ESHCC) terug op haar promotie en laat ze zien waarom het nuttig is om leerplankundig na te denken over onderwijs in de verbeelding.

Fianne Konings promoveerde op 23 april 2020 aan de Rijsuniversiteit Groningen. Waar ze in eerste instantie hoopte op een gebruikelijke ceremonie werd het al snel duidelijk dat dit door Corona online plaats zou vinden. Snel drong ook de vraag zich op of haar proefschrift nog wel van belang zou zijn. Is het maatschappelijk relevant om op een leerplankundige manier na te denken over kunst- en cultuuronderwijs in de basisschool en op welke manier dan?

Konings stelt dat een planmatige aanpak van onderwijs in verbeelding relevant is, omdat het onderwijsgevenden houvast geeft bij het ontwerpen, evalueren en bijstellen van het onderwijs. Daarnaast zorgt een leerplankundige aanpak dat voor een langere periode doordacht is wat een school bij leerlingen wil ontwikkelen. En een leerplankundige aanpak kan inzicht geven in mogelijke verbindingen met andere vakken.

“Ik hoop culturele instellingen en scholen ervan te overtuigen dat het belangrijk is om hun onderwijs in verbeelding planmatiger vast te leggen en dat ook cultuur- en onderwijsbeleidsmakers het nut hiervan gaan inzien en deze aanpak meer gaan stimuleren.”

Lees het gehele artikel De lijn vasthouden: leerplankundig nadenken over verbeelden in de basisschool (pagina 96 Cultuur+Educatie).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen