Maria Grever in NRC met opiniestuk over onlangs vrijgegeven kabinetsnotulen

Maria Grever, historicus en emeritus-hoogleraar geschiedenis bij ESHCC, verscheen onlangs in NRC om te spreken over de onlangs vrijgegeven kabinetsnotulen uit 2019 en de scheiding der machten in de Nederlandse politiek. "Het valt Mark Rutte aan te rekenen dat hij als eindverantwoordelijke kritiek op Kamerleden in de ministerraad niet afkapte."

In het artikel sprak Maria Grever over het belang van de scheiding der machten in de politiek voor zowel de werking van het politieke systeem als het vertrouwen dat de burger erin heeft. Binnen een coalitiekabinet, zoals wij in Nederland hebben, is er een risico dat het dualisme tussen de controlerende en uitvoerende macht steeds vager wordt of zelfs verdwijnt. Het parlement (de controlerende en wetgevende macht) maakt besluiten die het kabinet (de uitvoerende macht) tot uitvoer brengt. Wanneer deze besluiten niet juist worden uitgevoerd is het de taak aan het parlement om het kabinet tot de orde te roepen en niet andersom. Tijdens de discussies in de Trêveszaal over de toeslagenaffaire ging dit verkeerd. Maria Grever stelt dat Mark Rutte, als Demissionair minister-president, eindverantwoordelijke is voor het volgen van staatsrechtelijke procedures tijdens kabinetsvergaderingen. De vrijgegeven notulen laten echter zien dat de premier op ongepaste wijze commentaar uitoefent op het functioneren van Kamerleden als controlerende macht. 

Meer informatie

Lees het volledige opiniestuk hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen