Maria Grever in NRC over het glazen plafond van de canon

First Athena Award presented to Professor Dr Maria Grever
“Maar beter nog dan een blikje vrouwen open te trekken kan de canon aandacht besteden aan langetermijnontwikkelingen zoals de daling van het sterftecijfer onder vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw en de introductie van de pil."

Zijn er te weinig vrouwen in de Canon van Nederland? Een gedachtewisseling tussen twee partijgenoten en later een directe vraag aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven in een Kamerdebat; ze markeren de start van een hernieuwde discussie over de inhoud van de canon.

Waar in 2007 de Canon van Nederland ‘hollandcentrisch’ werd genoemd, verschuift het commentaar nu, onder invloed van het opkomend feminisme, naar het aandeel van vrouwen.

De verdeling heerst in twee kampen; die van de voorstanders van een gesloten canon, die van mening zijn dat we de geschiedenis niet steeds kunnen herschrijven, en die van critici die liever een open canon zien met een geschiedenis die nooit ‘af’ is. In het NRC artikel komen verschillende meningen aan bod. Er worden diverse vrouwen naar voren geschoven als toevoeging, maar er wordt ook een oorzaak gezocht achter de afwezigheid van vrouwen.

Maria Grever, hoogleraar geschiedtheorie en een bekende criticus van de canon, noemt ook enkele vrouwelijke opties die toegevoegd kunnen worden: feminist Wilhelmina Drucker, geleerde Anna Maria van Schurman, politica Hilda Verwey-Jonker. “Maar beter nog dan een blikje vrouwen open te trekken kan de canon aandacht besteden aan langetermijnontwikkelingen zoals de daling van het sterftecijfer onder vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw en de introductie van de pil, vindt Grever.

Terugkomend op de kamervraag, waar de discussie begonnen is, stelt Maria over de inhoud van het onderwijs: „Uiteindelijk zijn het de vakhistorici die het bepalen. Aan het maken van zo’n curriculum zit veel meer vast dan politici denken.”

Meer informatie

Het hele artikel lees je op de website van NRC