NWO KIEM-beurs
Om brug te slaan tussen de theorie en praktijk van cultureel erfgoed

Multisensorische toolkit voor onderzoekers en professionals cultureel erfgoed

Kiem

Prof. dr. Hester Dibbits (Geschiedenis) heeft een KIEM-beurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij zal samen met een interdisciplinair team een toolkit ontwikkelen voor professionals en academici op het vlak van cultureel erfgoed.

Academici en professionals die samenwerken aan onderzoek naar het gebruik van erfgoed voor welzijn hebben behoefte aan een gemeenschappelijke, praktijkgerichte taal. Daarom gaat prof. dr. Hester Dibbits met een interdisciplinair team een multi-sensorische toolkit ontwikkelen over cultureel erfgoed in het project 'Facilitated Interaction on Heritage and Wellbeing' (FloHaW). Deze toolkit verbindt de abstracte begrippen uit het academische veld met de dagelijkse praktijk.

Het team

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Prof. dr. Inger Leemans (VU Amsterdam)
  • Dr. Manon Parry (UvA)
  • Dr. Thomas Kador (UCL)
  • Marlous Willemsen (directeur van Imagine IC)
  • Sara Mattens (Creative Director vinger.nl)
  • Željka Sušić (Senior curator Typhological Museum Zagreb)

Over de KIEM-beurs

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.