Onderzoeksprogramma 'Re/Presenting Europe" ontvangt beurs om een inclusiever begrip van Europa te vormen

“Re/Presenting Europe: Popular Representations of Diversity and Belonging”
Vintage globe with Europe in focus

Hoe kunnen we betere kennis produceren over de vele bevolkingsgroepen die Europa vormgeven? Hoe kunnen we de beeldvorming over wie en wat Europa is laten aansluiten bij de alledaagse praktijk? Hoe kan Europa zijn koloniale verleden zo verwerken dat het een werkelijk divers en inclusief continent wordt? Welke rol kunnen onderwijs en onderzoek vanuit postkoloniale perspectieven daarin spelen? Deze vragen worden de komende vijf jaar geadresseerd door een interdisciplinair consortium “Re/Presenting Europe”, onder leiding van cultuurhistorica Rachel Gillett van de Universiteit Utrecht. Vanuit ESHCC is prof.dr. Jacco van Sterkenburg als mede-aanvrager betrokken. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 4,9 miljoen euro uit de Nationale Wetenschapsagenda. Bij ESHCC zal een promovendus aangesteld kunnen worden.

Populaire hedendaagse cultuuruitingen

Het interdisciplinaire consortium zal kijken naar positieve voorbeelden van verbondenheid, zoals in populaire sporten als voetbal inclusief voetbal in media en op social media. Daarnaast zal gekeken worden naar andere populaire vormen van cultuur zoals hip hop muziek. De vraag hierbij is: wie zijn de nieuwe helden en hoe dragen deze bij aan het gevoel van ‘je thuis voelen’ bij de jongste generaties? Ook zal het consortium onderzoeken welke positieve didactische praktijken er in het onderwijs te vinden zijn. Het lange-termijndoel van dit project is een meer inclusief begrip van Europa en in het bijzonder Nederland. 

Grensverleggende samenwerking

De kracht van dit consortium is de grensverleggende mate van samenwerking tussen academische onderzoeksinstellingen en community based organisaties die de diversiteit van de Europese samenleving vertegenwoordigen en weerspiegelen. Dit team onderzoekt verbanden tussen de Nederlandse identiteit en Europa, ook in de trans-Atlantische en postkoloniale verbinding.  

Consortium

De Universiteit Utrecht is projectleider en gaat samenwerken met een groot aantal universiteiten en Hogescholen - Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Curaçao, Vrije Universiteit Amsterdam,  Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool Utrecht; Daarnaast zijn vele maatschappelijke - en kennisorganisaties betrokken - Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst LKCA, Mulier Instituut, Nationaal Museum van Wereldculturen, de Participatie Federatie, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Cultuur Oost, House of Urban Arts, Stichting de Sportwereld, Feyenoord, Erfgoed Brabant, Keti Koti Tafel, Future Me, Stichting Amsterdam Hip Hop Academy, Stichting Fundashon Bon Intenshun, Literatuurmuseum, Zwart Archief, Stichting Ocan, Noordstaat, De Rijdende Popschool, Groninger Museum, Stichting Nowhere, ZIMIHC, FunX.

Onderzoeker
Meer informatie

Meer details vindt u op de website van NWO.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen