Oproep tot bijdragen geopend: Historicidagen 2022

Historicidagen 2022

Het indieningsformulier voor bijdragen voor de Historicidagen 2022 is opnieuw geopend. Dien je bijdrage in en denk actief mee over de betekenis van Grenzeloze Geschiedenis! De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting die de diversiteit en dynamiek van de historische praktijk tonen.

De Historicidagen worden georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), de beroepsorganisatie van Nederlandse historici, en de geschiedenisafdeling van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis. Door een breed spectrum aan lezingen, debatten en workshops pakken de Historicidagen problemen en uitdagingen aan op de frontlinie van historisch onderzoek en publieke debatten. Sleutelwoorden zijn o.a. netwerken, inspiratie, oriëntatie, carrière en ontspanning. Het thema van de Historicidagen 2022 is Grenzeloze geschiedenis.

Draag bij!

Deel je expertise, projecten en ideeën en stuur vóór 1 februari 2022 een voorstel van max. 500 woorden naar de Programmacommissie. Dat kan individueel, maar ook namens een (werk)groep of organisatie. Jonge historici worden nadrukkelijk uitgenodigd voorstellen in te dienen. Een bijdrage tijdens de Historicidagen 2022 kan drie vormen aannemen: Spreading the News Sessions, Opinions without Borders en Crossing Border Sessions.

De spelregels voor het indienen van een bijdrage

  • Indienen kan vanaf 1 november 2021 tot 1 februari 2022.
  • Indienen kan individueel, als groep of als instelling.
  • Samenwerking tussen historici vanuit verschillende achtergronden en perspectieven geniet de voorkeur.
  • Vernieuwende presentatievormen hebben een streepje voor.
  • Indienen kan alleen via de opgestelde link, e-mails met voorstellen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
  • Alle sprekers moeten zich registreren als deelnemers en worden ook geacht deelnamekosten (sprekerstarief) te betalen.

De programmacommissie gaat zich na de deadline buigen over de ingediende voorstellen. Zij maakt op basis van inhoud, variatie en relevantie een selectie. De Programmacommissie kan bijdragen afwijzen of vragen om aanpassingen.

Op de website van de Historicidagen vind je de link om bijdragen in te dienen, uitleg over de drie vormen van bijdragen, het programma, praktische informatie, de deelnamekosten, en meer!

Meer informatie

Bezoek de website van de Historicidagen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen