Prof. Dr. Dibbits key note spreker bij twee bijeenkomsten

Hester Dibbits zal in de aankomende maanden bij twee bijeenkomsten spreken: bij het nationaal archief Den Haag en bij een internationale conferentie in Stockholm, Zweden.

De bijeenkomst bij het Nationaal Archief Den Haag genaamd ‘Inclusief Perspectief’ Aan de slag met inclusie in archieven zal zich plaatsvinden op 15 maart. De culturele sector wil inclusiever en diverser worden. Daar kan de archiefsector niet in achterblijven. Maar wat betekent inclusie eigenlijk? Waar begin je? Wat verandert er? Hoe zorgen we met elkaar voor meer inclusiviteit en diversiteit in publieksbereik en educatie- en presentatieprojecten binnen de archiefsector? Naast de key note lezing zullen er ook verschillende workshoprondes zijn.

Verder is Dibbits ook te gast bij het Stockholm City Museum in Stockholm, Zweden als een keynote speaker. Deze internationale conferentie zal in teken staan van ‘Heritage and Migration – New Methods and Historical Contexts’. In het bijzonder zal de conferentie proberen de relaties tussen cultureel erfgoed en migratie op te helderen en compliceren – van nieuwe methoden binnen lokale integratiepraktijken tot historische en mondiale contexten.

Professor
Meer informatie

Bijeenkomst bij het Nationaal Archief Den Haag

Internationale Conferentie Heritage and Migration