Rutger Engels stopt als rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Rutger Engels legt per 1 januari 2021 zijn functie neer als rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Na de rectoraatoverdracht continueert Engels zijn werkzaamheden als hoogleraar bij de EUR en gaat zich inzetten voor het verbeteren van preventie en beleid voor de geestelijke gezondheid. De Raad van Toezicht heeft prof.dr. Frank van der Duijn Schouten per 1 januari 2021 als interim rector aangesteld.

De Raad van Toezicht respecteert de beslissing van professor Engels en is dankbaar voor wat hij voor de EUR heeft gedaan in de afgelopen jaren. “Rutger Engels heeft zich met veel energie en commitment ingezet voor onze universiteit. Hij is een drijvende kracht geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de strategie, het bouwen aan de convergentie met het Erasmus Medisch Centrum en de TU Delft, en de cultuurcampus. Wij vinden het daarom spijtig dat Rutger zijn functie neerlegt. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen de ingezette strategie en convergentie onverminderd voortzetten”, aldus Jaap Winter, voorzitter Raad van Toezicht.

‘Ik voel mij sterk geroepen’

Wegens persoonlijke overwegingen besluit Rutger Engels (1968) zijn functie neer te leggen. Volgens Engels stemde de Coronacrisis ons allen, en dus ook hem, tot nadenken en tot reflecteren op de vraag: waar hij het best zijn bijdrage en inzet kan leveren. “Ik kwam voor mijzelf tot de conclusie dat er een enorme noodzaak is tot verbetering van beleid en interventies op het gebied van geestelijke gezondheid van met name jongeren en jong-volwassenen. Ik voel mij sterk geroepen om daar juist nu mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Mijn kennis als hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en opgedane ervaring als voorzitter van de raad van bestuur van het Trimbos-instituut en als rector magnificus zullen hier bij helpen. Ik heb mij met ongelofelijk veel plezier en energie de afgelopen jaren ingezet als rector magnificus voor deze geweldige universiteit en ik ben ontzettend trots hoe we met z’n allen de Corona pandemie hebben aangepakt, ondanks de werkdruk en onzekerheid over de toekomst”, aldus Rutger Engels.

Engels zal zich tot de rectoraatoverdracht samen met alle betrokkenen onverminderd blijven inzetten om de gevolgen van de coronacrisis binnen de EUR in goede banen te leiden.

Tijdelijke vervanging en vervolgprocedure

Frank van der Duijn Schouten is benoemd als interim rector magnificus. De Raad van Toezicht is tot benoeming overgegaan na consultatie van het College van Bestuur, de decanen en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad. De benoeming gaat in per 1 januari 2021 voor een periode van maximaal negen maanden en met een aanstellingsomvang van drie dagen per week. In de komende maanden zal de wervingsprocedure voor de nieuwe rector magnificus starten.

“Frank van der Duijn Schouten is een zeer ervaren onderwijsbestuurder en kent de Erasmus Universiteit door de verschillende bestuurlijke rollen die hij heeft bekleed inmiddels goed. We zijn blij dat hij bereid is om tijdelijk de rol van de rector magnificus binnen onze universiteit te bekleden”, aldus Jaap Winter.

Over Frank van der Duijn Schouten

Frank van der Duijn Schouten (1949), emeritus hoogleraar mathematische besliskunde, studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1979 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen de EUR heeft hij verscheidene bestuursfuncties bekleed. Van der Duijn Schouten zal zijn functie als Interim Statutair Directeur EUR-Holding en Lid van de RvT van Universiteit Utrecht per 31 december 2020 neerleggen.

“Hoewel een stabiele instelling als de Erasmus Universiteit Rotterdam het onder normale omstandigheden ook wel enkele maanden met een tweehoofdig CvB kan redden, begrijp ik dat de Raad van Toezicht, gelet op de recente benoeming van beide andere bestuurders, voor een interim-rectoraat kiest. Als voormalig decaan zeg je in een dergelijke situatie geen ‘nee’, als er een beroep op je wordt gedaan. Ik zie de samenwerking met Ed Brinksma en Ellen van Schoten gedurende de komende maanden met veel vertrouwen tegemoet”, aldus Frank van der Duijn Schouten.

Professor

Prof.dr. R.C.M.E. Engels

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rateb Abawi, Sr. Woordvoerder bij de Erasmus Universiteit Rotterdam
Rateb.abawi@eur.nl, 06 3649 5419

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen