Streven naar sociale rechtvaardigheid

Interview Isabel Awad
A group of people at Rotterdam Central station

Wanneer is een stad divers en inclusief? En hoe kunnen academici bijdragen aan meer inclusieve steden? Volgens Isabel Awad, onderzoeker en themaleider binnen het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens (VCC), zijn inclusieve en diverse steden  "Steden waarin  diversiteit erkend en gewaardeerd wordt, in plaats van te worden gebruikt om hiërarchieën en ongelijkheden te rechtvaardigen".

De verantwoordelijkheid van de universiteit om sociale ongelijkheden te bestrijden

Volgens Isabel vindt een groot deel van de discussie en besluitvormingsprocessen over sociale ongelijkheid plaats binnen stedelijke contexten. En, zoals Isabel opmerkt: "Het onderwerp sociale rechtvaardigheid loopt dwars door het meeste, zo niet al het werk dat we binnen VCC doen en – ik durf te zeggen - de universiteit in bredere zin." Wat betreft de steden Rotterdam en Den Haag in het bijzonder, ziet Isabel een rol weggelegd voor de universiteit: "Ik denk dat de Erasmus Universiteit Rotterdam een bijzondere verantwoordelijkheid heeft en er is nog veel ruimte om haar bijdrage te versterken."

Bijdragen aan inclusievere steden

Via VCC hoopt Isabel het onderzoek en onderwijs van de EUR op het gebied van stedelijke inclusie en diversiteit te versterken. Ook wil ze de universiteit dichter bij lokale organisaties te brengen die zich inzetten voor sociale inclusie. Ze voelt zich verantwoordelijk om mensen met elkaar in contact te brengen en nieuwe mogelijkheden te creëren, vooral voor jonge onderzoekers, studenten en docenten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. Samen met collega-themaleider Maria Schiller en een aantal jonge onderzoekers is ze begonnen met het in kaart brengen van lokale organisaties die zich inzetten voor sociale inclusie in Rotterdam.

Een ander voorbeeld van haar inspanningen is de website ‘Learning for Equality in Rotterdam’, waarbij Isabel haar rol binnen VCC heeft gecombineerd met een CLI beurs. Op de website zal werk te vinden zijn van studenten van verschillende faculteiten. Het doel van haar team is om onderwijs over diversiteit en inclusie zichtbaarder te maken en tegelijkertijd docenten, studenten en andere actoren in Rotterdam waardevolle mogelijkheden te bieden om van elkaar te leren en samen te werken.

Integratie van onderzoek, onderwijs en praktijk

Isabel doceert samen met Zouhair Hammana het bachelor keuzevak 'Communiceren over (on)gelijkheden in de stad'. Zouhair is opgeleid als socioloog en maakt veel gebruik van post- en de-koloniale benaderingen. Hij werkt aan een VCC-gefinancierd PhD-project over diversiteit in het voortgezet onderwijs. Isabel benadert het onderwerp vanuit het perspectief van media en journalistiek en maakt veel gebruik van haar ervaringen met het uitvoeren van etnografisch onderzoek. "We brengen onze uiteenlopende expertise, achtergronden en interesses mee naar de les en nodigen studenten uit hetzelfde te doen."

Dit jaar werkten ze samen met de WE, een organisatie die discriminatie bestrijdt door een dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden aan te moedigen. "Medewerkers van WE werkten samen met onze studenten om gezamenlijke kaarten van Rotterdam te maken die ons sociaal-ruimtelijk begrip van de stad vergrootten.

Het belang van interdisciplinariteit

Het is duidelijk dat Isabel interdisciplinariteit belangrijk vindt in haar werk. Interdisciplinair werken gaat echter niet altijd vanzelf: "We weten allemaal dat - vooral bij het aanpakken van urgente maatschappelijke vraagstukken - interdisciplinariteit ongelooflijk belangrijk is. In de praktijk is het echter niet zo gemakkelijk om disciplinaire lijnen te overschrijden."

Binnen VCC staat interdisciplinariteit hoog in het vaandel, wat een van de dingen is die Isabel het meest waardeert aan het initiatief: "Specifiek binnen het thema Inclusieve Steden en Diversiteit heb ik veel geluk dat ik samen mag werken met Maria Schiller. Zij brengt haar expertise over het bestuur van migratie en diversiteit mee naar onze projecten en ons gezamenlijke netwerk en team zijn veel rijker, innovatiever en creatiever dan wanneer we disciplinaire lijnen zouden volgen."

Isabel werkt ook nauw samen met Jiska Engelbert, themaleider voor Slimme Steden en Gemeenschappen. Samen onderzoeken ze machtsdynamieken binnen het proces van stedelijke digitalisering en hoe ze deze processen inclusiever kunnen maken. In dit kader begeleiden zij het PhD project van Mariana Fried "Beyond the Silicon Valley story: An ethnographic approach to digital workers' discursive production of smart cities”

Het intensiveren van de dialoog

Bij het streven naar sociale rechtvaardigheid is het creëren van maatschappelijke impact een noodzakelijk resultaat. Isabel legt haar visie op het creëren van impact uit: "Ik denk dat het creëren van impact altijd aanwezig is in sociaal betrokken onderzoek en toegewijd onderwijs. Dat gezegd hebbende, ben ik blij dat we meer nadenken over het hoe en waarom van de impact van ons werk en dat we nieuwe instrumenten ontwikkelen om de maatschappelijke relevantie van ons werk te vergroten. Voor ons thema betekent dit dat we de dialoog met maatschappelijke organisaties uitbreiden en intensiveren om beter aan te voelen hoe onze bijdrage eruit zou moeten zien." 

Biografie Isabel Awad Cherit

Het onderliggende belang van haar onderwijs en onderzoek is een begrip van de voorwaarden voor democratische communicatie en sociale rechtvaardigheid tegen een achtergrond van sociale ongelijkheid. Veel van haar werk richt zich op hoe de (nieuws)media bijdragen aan de inclusie/uitsluiting van gemarginaliseerde sociale groepen en op de inspanningen van specifieke actoren (journalisten, activisten, gewone burgers) om creatief te navigeren binnen hegemoniale media-omgevingen. Isabel is themaleider (Diversiteit en Inclusie) binnen het Erasmus initiatief Vital Cities and Citizens. Isabel komt oorspronkelijk uit Chili en promoveerde in 2007 in Communicatie aan Stanford University (VS). Zij is academisch coördinator van de master Media, Culture and Society.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Vital Cities and Citizens


Met het Erasmus Initiatief Vital Cities and Citizens, wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen