Susanne Janssen nieuw bestuurslid NWO domein Sociale en Geesteswetenschappen

Portrait picture of Susanne Janssen

Susanne Janssen, hoogleraar Sociologie van Media en Cultuur aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), is per 1 maart 2024 door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) benoemd tot lid van het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Gefeliciteerd!

Als NWO-bestuurslid wil ze zich graag inzetten voor strategische thema’s zoals de bijdrage van sociale en geesteswetenschappen aan interdisciplinaire onderzoekagenda’s, internationale samenwerking en een gezonde onderzoekscultuur. Janssen is het eerste NWO SGW bestuurslid van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer op de website van NWO
 

Over Susanne Janssen

Susanne Janssen heeft tal van bestuurlijke en organisatorische functies vervuld in nationale and internationale bestuursorganen en samenwerkingsverbanden. Ze is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en de Raad voor de Geesteswetenschappen en bestuurslid van de Research School for Media Studies (RMeS) en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for the Governance of Diversity and Migration. Ze was de oprichter en academisch directeur van het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC, sinds 2023 ERMeCHS). Als bouwdecaan voor het vakgebied media en communicatie aan de EUR ontwikkelde zij diverse succesvolle internationale opleidingen.

Susanne Janssen heeft ruime ervaring met internationaal vergelijkend onderzoek en multidisciplinaire samenwerking. Haar onderzoek en publicaties betreffen diverse thema’s op het gebied van cultuur, media en samenleving. Haar lopende onderzoek richt zich op de implicaties van toegenomen diversiteit en digitalisering in de media- en cultuursector, sociaal-culturele verschillen in mediagebruik en cultuurparticipatie, en de relatie tussen cultuurparticipatie en welzijn.

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen