Thomas Bottelier duidt de Amerikaanse verwerping van het Verdrag van Versailles, 100 jaar geleden

Roy Borghouts

Het is deze maand 100 jaar sinds de Amerikaanse Senaat, op 19 november 1919, het Verdrag van Versailles verwierp. Als gevolg werden de Verenigde Staten nooit lid van de Volkerenbond, alhoewel ’s werelds eerste wereldwijde internationale organisatie voor een aanzienlijk deel haar bestaan dankte aan de steun en promotie van toenmalig President Woodrow Wilson.

De verwerping van ‘Versailles’ had grote gevolgen voor de ontwikkeling van de Volkerenbond, de voorloper van de hedendaagse VN. Sterker nog, het debat over de plaats van de VS in de wereld wordt vandaag de dag nog bepaald door de herinnering aan die gebeurtenis. Het belang van deze mijlpaal van de geschiedenis wordt echter al te vaak misverstaan, laat Thomas Bottelier, docent Geschiedenis aan de ESHCC, zien in een stuk geschreven voor Origins, een e-zine dat verleden en heden verbindt van de Amerikaanse universiteiten Ohio State en Miami.

Het stuk is hier te lezen: http://origins.osu.edu/milestones/treaty-of-versailles-us-ratification-fight.

Universitair Docent