Trilce Navarrete Hernandez onderzoekt creatief (her)gebruik van data

Data

Dr. Trilce Navarrete Hernandez (Erasmus School of History, Culture and Communication) onderzocht het (her)gebruik van data als onderdeel van het Makers Programma. Het Makers Programma is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en Het Nieuwe Instituut en focust op de potentie van creatief hergebruik van digitaal erfgoed.

Het – nog niet gepubliceerde – rapport van het onderzoek richt zich op het ontdekken van het (her)gebruik van digitale data in samenwerking met creatieve industrieën. Vooral in de huidige (post-)pandemieperiode is het gebruik van digitale technologieën een aandachtspunt, zowel in termen van kansen als uitdagingen. Gebaseerd op de verhalen van ongeveer 100 makers die hun creatieproces, wensen en uitdagingen deelden, biedt het rapport praktische aanbevelingen over hoe het hergebruik van erfgoedmateriaal gestimuleerd kan worden.

Persoonlijk zegt Trilce blij te zijn om aanbevelingen te doen die op nationale schaal overwogen zullen worden door de NDE, het Stimuleringsfonds (een fonds voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en alle cross-overs) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze vindt het goed dat het onderwerp veel aandacht krijgt en zegt dat het hergebruiken van collecties de waarde van nationaal erfgoed laat stijgen, en dit stimuleert verder hergebruik en leidt tot creatieve stimulatie over alle sectoren. De creatieve industrieën kunnen alleen bijdragen aan de nationale economie wanneer er een sterke infrastructuur is die hun werk ondersteunt.

Het volledige rapport zal binnenkort gepubliceerd worden.

Onderzoeker
Meer informatie

Lees meer over het Makers Programma.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen