Opleidingscommissies

Elke afdeling heeft een Opleidingscommissie. De Opleidingscommissie is een adviesorgaan dat een belangrijke rol speelt bij de systematische evaluatie van het onderwijs van elke opleiding. De opleidingscommissie heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het afdelingshoofd, de onderwijsdirecteur en de decaan.

Er zijn drie opleidingscommissies:

Secretaris Medezeggenschap

  • Mr. Marieke de Quant-van Lenten

    Portrait picture of Marieke de Quant-van Lenten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen