Opleidingscommissie Kunst- en Cultuurwetenschappen

De Opleidingscommissie is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezighoudt met onderwijs. Een Opleidingscommissie bestaat uit studentleden en docentenleden. De commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de structuur, inhoud en kwaliteit van het Bachelor en Master onderwijs. Sinds 2017 heeft de Opleidingscommissie bovendien formeel instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs en Examenregeling (OER). Daarnaast houdt de Opleidingscommissie toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals in het kader van de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs (HOKA).

De opleidingscommissies bestaan uit studentleden en personeelsleden.

Contact opnemen met Opleidingscommissie Kunst- en Cultuurwetenschappen

PCACS@eshcc.eur.nl

Stafleden

Studentleden

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen