Opleidingscommissies

Elke afdeling heeft een Opleidingscommissie. De Opleidingscommissie is een adviesorgaan dat een belangrijke rol speelt bij de systematische evaluatie van het onderwijs van elke opleiding. De opleidingscommissie heeft de taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het afdelingshoofd, de onderwijsdirecteur en de decaan.

Er zijn drie opleidingscommissies:

Secretaris Medezeggenschap

  • Portrait of Marieke de Quant-van Lenten

    Mr. Marieke de Quant-van Lenten