Studentenactiviteiten

Binnen de faculteit bestaan verschillende organen via welke studenten hun belangen kunnen behartigen en invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Zij hebben inspraak in het managementteam, de opleidingscommissies, de faculteitsraad en het evaluatiepanel. Ook vergadert de studentenvertegenwoordiging iedere maand binnen het Algemeen Studenten Overleg.

Algemeen StudentenOverleg (ASO)

Om effectief invloed uit te kunnen oefenen is het noodzakelijk dat de studenten die actief zijn in de faculteit, regelmatig contact met elkaar hebben en informatie uitwisselen. Daarvoor dient het studentenoverleg. Hierin worden lopende zaken en op- en aanmerkingen van studenten besproken. Om het studentenoverleg zinvol en democratisch te houden is het raadzaam de vertegenwoordigers zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van jouw mening over studie en faculteit.

Nieuws van de studentenvertegenwoordiging kun je ontvangen door je te abonneren op de channelberichten van de studentenvertegenwoordiging (ESHCC Studentenvertegenwoordiging). Daarnaast heeft het Algemeen Studenten Overleg (ASO) een eigen nieuwsbrief.

Nieuwe studentenvertegenwoordigers

Er zijn wederom veel mensen bereid gevonden om de belangen van de studenten te behartigen. In het voorjaar zijn verkiezingen voor de faculteitsraad en universiteitsraad gehouden.

Bekijk de:

Faculteitsvereniging ACE

ACE is de internationale faculteitsvereniging van de Erasmus School of History, Culture and Communication. De vereniging organiseert studiereizen, lezingen, excursies, workshops en vele andere activiteiten.

ACE heeft ook haar eigen magazine: embrACE. Dit tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Alle leden van ACE ontvangen het blad.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen