Donovan over Coming-outdag

Donovan Liauw
Voor mij is Coming-Outdag een dag die ons meer bewust maakt van mensen in de LGBTQ+ wereld en hun behoefte te kunnen zijn wie ze zijn.

Donovan Liauw

Student aan de Rotterdam School of Management

Coming-Outdag is een jaarlijkse LGBTQ+ bewustwordingsdag. De dag werd in 1988 uitgeroepen in de Verenigde Staten en wordt nu overal ter wereld gevierd. Op Coming-Outdag wordt aandacht besteed aan het 'uit de kast komen' van LGBTQ+ om mensen bewuster te maken van burgerrechten en beklemmende maatschappelijke opvattingen. Sinds kort gaat coming-out ook over genderidentiteit.

Donovan: "Toen ik zelf nog niet uit de kast was, wist ik eerlijk gezegd niet van het bestaan van Coming-Outdag. Ik ging mijn eigen weg en vond niet veel steun. Coming-Outdag is niet een dag waarop je feitelijk uit de kast moet komen, maar is voor mij een dag die ons meer bewust maakt van mensen in de LGBTQ+ wereld en hun behoefte te kunnen zijn wie ze zijn. We moeten erkennen dat mensen zoals ik niet zijn zoals ieder ander, en dat mensen die hun anderszijn verbergen, steun nodig hebben.

Toen ik nog in Suriname woonde, ervoer ik veel druk vanuit mijn cultuur en de maatschappij. Als homo heb je het daar heel moeilijk, omdat de maatschappij niet erg liberaal of open is. Bovendien heb ik een Chinese achtergrond en de traditie in Suriname wil dan dat je de familielijn voortzet. Dat maakte het nog moeilijker, omdat ik mijn familie niet wilde teleurstellen.

Mijn leven voor mijn coming-out was moeilijk. Ik had veel last van steeds sterkere emoties en woede, omdat ik mijzelf en het feit dat ik homo ben niet kon accepteren. Ik voelde donkerte, eenzaamheid en verdriet. Toen ik naar Rotterdam verhuisde, kon ik er met niemand over praten. Mijn familie bleef in Suriname wonen en verhuizen naar Nederland was al een grote verandering op zich. Het feit dat ik op een punt was beland dat ik alles los moest laten, zette alles voor me op zijn kop. Ik merkte dat op mijn werk, in de klas... het had overal invloed op. Zelfs mijn vrienden zeiden er wat van. Toen heb ik tegen mijzelf gezegd: ik moet zijn wie ik ben, en ik moet het vertellen. Met het uit de kast komen viel een last van mijn schouders. Eindelijk kon ik zijn wie ik echt ben. Ik voelde me zoveel gelukkiger en stelde me open voor anderen.

Ik vind het belangrijk dat mensen vrij zijn om zich te laten zien zoals ze zijn. De maatschappij verandert en de groep mensen die 'anders' is, wordt steeds groter. We kunnen er niet van uitgaan dat onze maatschappelijke regels niet mee hoeven te veranderen. Er zijn nog steeds regels en wetten die vrijheden inperken en ons niet laten zijn wie we zijn. Waarom moeten we voldoen aan het perfecte plaatje als dat plaatje niet bestaat? Ik gun iedereen, van welke geaardheid dan ook, zijn of haar vrijheid. Coming-Outdag leert ons over de tegenslagen die je moet verwerken wanneer je uit de kast wilt komen. Maar tegelijkertijd opent het veel deuren. Ik hoop dat mensen een open geest houden. Oordeel niet te snel en accepteer mensen zoals ze zijn."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen