Depolariserende communicatie

Leer communiceren met mensen waar je het mee oneens bent
Geotatah, Iconfinder, edited by Samuel Whitcomb

Across Divides bestaat uit verschillende oefeningen en activiteiten, die mensen in staat moet stellen om op zoek te gaan naar mensen met andere (radicaal) afwijkende opvattingen, en om met hen in gesprek te gaan. Hiermee creëren ze een dieper begrip van polarisatie en doorsnijden ze culturele contexten, om voort te bouwen op de kern van gepolariseerde discussies - vragen over identiteit, erbij horen, discriminatie, globalisering, en machtsongelijkheid.

 

De oefening "De kracht van definitie" is een oefening in het depolariseren van gesprekken die zijn gecentreerd rond polariserende onderwerpen. De structuur en de downloadbare pdf staan hieronder:

Tijdens het eerste deel van deze oefening wordt de deelnemers gevraagd te denken aan een woord dat polariserend is en 3 verschillende definities te bedenken (een positieve, een negatieve en een neutrale).

DOELSTELLINGEN

Bepaalde kernbegrippen deconstrueren en herdefiniëren

Onderzoeken hoe het is om buiten de kaders van de, veronderstelde gedeelde, betekenis te denken

Intellectuele creativiteit bevorderen

TIJD

15 minuten

BENODIGDE MATERIALEN

Eén blanco vel papier per deelnemer

Markers & stiften

Tijdens dit deel van de oefening presenteren de deelnemers hun ideeën.

DOELSTELLINGEN

Deelnemers betrekken en vermaken

Oproepen van emotionele reactie

Verwarring, verrassing, cognitieve dissonantie opwekken

TIJD

20 minuten

BENODIGD MATERIAAL

De ingevulde definitiebladen van de deelnemers

Dit is het laatste deel van de oefening waarin kan worden nagedacht over wat er zojuist is gebeurd, waarbij erop wordt gewezen dat onze definities van onderwerpen vaak niet worden gedeeld en vaak op een andere manier worden opgevat dan wij.

DOELSTELLINGEN

Aanzetten tot (zelf)reflectie

Kritisch denken bevorderen

Opbouwen van (situationeel) bewustzijn en intentie tot persoonlijk handelen

TIJD

10 minuten

BENODIGD MATERIAAL N.V.T.

Misschien vind je het ook leuk...

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen