Contextualisering van kennis

Nadenken over de oorsprong van hoe en wat we onderwijzen

Contextualisering van kennis verwijst naar de inspanning om kritische denkvaardigheden aan te leren waarbij studenten leren nadenken over de sociale, culturele en disciplinaire context waarin kennis wordt gecreëerd. Contextualisering houdt in dat het leerplan wordt uitgebreid met de stemmen van onderzoekers en docenten met een niet-westerse achtergrond, etnische-/gender-/seksuele minderheden en diverse casestudies. Inclusieve educatie is alleen mogelijk wanneer we diversiteit van denken in ons curriculum opnemen en gevestigde vormen van kennis in twijfel durven trekken. Contextualiseren van kennis houdt ook in dat we testen, tentaminering en evaluaties opnieuw bekijken.

Tool voor literatuurreflectie

Een hulpmiddel om te reflecteren op en wijzigingen aan te brengen in je huidige literatuurselectie

Magnifying glass with lines in the lens

Tool kritisch lezen

Bevordering van een kritische benadering van het lezen van teksten

open book with eye in the center

Universal Design for Learning

Een kader om onderwijs en leren te verbeteren en te optimaliseren

Green graduation hat with white tassle

Inclusief Curriculum Ontwerp

Gids om het onderwijs te helpen creatief na te denken over het ontwerpen van een inclusief curriculum

Inclusive curriculum design logo

F.A.I.R. Assessment Guide

Vier leidende principes voor een eerlijke en rechtvaardige beoordeling

Developing Engagement with Feedback Toolkit (DEFT)

Belangrijke kwesties in beoordeling en feedback voor docenten en studenten

Inclusive Pedagogy Toolkit

Zes onderling verbonden aspecten voor het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen

Pedagogy icon/symbol

Inclusion by Design

Een breder perspectief op inclusie in de dagelijkse praktijk van lesgeven

Inclusion by design - icon/symbol

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen