Certified Public Controlling – CPC | Postinitiële Opleiding

Een Controller ontwikkelt zichzelf met de opleiding Certified Public Controlling

De sturing en beheersing van Publieke en Maatschappelijke Organisaties wordt steeds complexer. Wetgeving verandert en breidt uit, de rol van ICT neemt toe en er komt steeds meer aandacht voor in control raken en blijven. Kortom, de rol van de (Public) Controller is behoorlijk complex en uitdagend. Dit vraagt om een optimale professionele en up-to-date invulling van het vak. De Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling van de Erasmus Universiteit Rotterdam leidt jou als professional op tot een trustworthy advisor op het gebied van CPC!

Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Postinitiële Opleiding?

Als het gaat om public controlling, dan moet de Controller als expert in staat zijn om de effectiviteit en efficiency van de aanwezige sturing en beheersing te beoordelen. Verder wordt er van de Controller ook verwacht dat deze verbetermogelijkheden signaleert en initieert. Rechtmatigheid en doelmatigheid maken het vak van een Public Controller intensief en uitdagend, mede aangezien de Controller een trustworthy advisor moet zijn. Dit geldt zowel voor profit-organisaties als voor Publieke en Maatschappelijke Organisaties (PMO’s). Na het afronden van de Postinitiële CPC-opleiding:

 • ben je nog beter in staat om deskundig advies te geven dat cruciaal is voor het bereiken van de publieke en maatschappelijke doelstellingen
 • beschik je over de juiste kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van strategie, verandermanagement, ICT en wet- en regelgeving
 • ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen procesmanagement, politiek, bestuurskunde, bedrijfseconomie en financial accounting
 • kun je nog beter de link leggen naar de administratieve organisatie en management accounting & control
 • zijn jouw skills wat betreft effectief optreden, communicatie en sociale vaardigheden optimaal aangescherpt

De belangrijkste informatie van deze Postinitiële Opleiding op een rij

Investering
De complete Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling duurt 2 jaar, verdeeld over 4 semesters. Logisch instroommoment is in het voorjaar of najaar. Desgewenst kun je in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma. Collegedagen zijn op vrijdag en duren van 9.30 – 16.30 uur. De investering voor dit programma bedraagt per collegejaar €  11.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Locatie
De colleges worden gegeven op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein.

Groepsgrootte
De onderwijsvorm die wij hanteren is die van interactieve colleges. Om de kwaliteit en interactie te kunnen waarborgen, hanteren wij voor deze Postinitiële Opleiding een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers.

Voertaal
Tijdens de colleges is de voertaal Nederlands.

Tijdens de Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling komen de volgende vakken aan bod:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Governance & Control
 • Beleid en strategie
 • Financiële en controlfunctie
 • Management Accounting
 • Externe verslaggeving en Auditing
 • IT-goverance
 • HRM-control
 • Verandermanagement en consulting
 • Procesengineering
 • Procescontrol
 • Juridische affiniteit

De opleiding wordt afgesloten met een referaat. De onderwijsvorm die we hanteren is die van interactieve colleges. Toetsen doen we op de volgende manieren: schriftelijk, take home, groepspresentatie en mondeling.

Voor afgestudeerde Registercontroller hebben we vanuit de Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling een speciale kopcursus Public Controlling ontwikkeld. Deze Kopcursus bestaat uit een vijftal specifieke modules, afkomstig uit de reguliere opleiding. Starten met deze Kopcursus kan ieder voorjaar. De kosten van de volledige kopcursus bedragen  € 8.000,-. Hierbij zijn de kosten van literatuur, hand-outs et cetera inbegrepen.

Afgestudeerde Registercontrollers kunnen zich na afronding van de kopcursus inschrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC) en de titel CPC voeren.

De APCR (Alumni Public Controlling Rotterdam) organiseert elk jaar bijeenkomsten op de EUR over actuele thema’s in de public sector. Na afronding van de kopcursus maak je automatisch deel uit van dit netwerk van public professionals. Hierna lichten we het programma van de kopcursus kort toe.

Deze module bestaat uit 3 dagen, waarbij je aanschuift bij de eerstejaars reguliere opleiding. Het gaat hierbij om een uniek concept in 'controllersopleidingen-land', gericht op overtuigen, binden, omgaan met weerstand en adviesvaardigheden.

Hier gaat het om 5 dagen waarbij je aanschuift bij de tweedejaars deelnemers. Publieke controllers worden vroeg of laat geconfronteerd met veranderprocessen in hun organisatie. Vragen als: welke soorten veranderingen zijn er, hoe speel je in op veranderingen en weerstanden in de organisatie, alsmede de vraag hoe hierover te communiceren worden aan de orde gesteld. Bovendien is de advisering door de controller zelf onderwerp van deze module. De kennis en ervaringen van organisatieadviseurs wordt gebruikt om de eigen inzichten en vaardigheden van studenten te ontwikkelen en waar nodig te versterken.

Een module van 3 dagen: in de praktijk komt de public controller veel in aanraking met juridische en fiscale aspecten. Experts uit verschillende juridische gebieden verzorgen vanuit hun eigen praktijk en ervaring de colleges.

Ook deze module bestaat uit 3 dagen. De theorieën en modellen rondom een effectieve corporate governance en interne beheersing worden in deze module behandeld. De sturing en beheersing in een politieke en bestuurlijke context staat hierbij centraal. PMO’s hebben te maken met meer ambigue doelstellingen, waardoor de standaardaanpak van performance management vaak niet direct toepasbaar is. Tevens wordt expliciet ingegaan op de reikwijdte, de beperkingen en de mogelijkheden van ‘soft controls’.

 

Deze module bestaat uit 5 dagen en je schuift aan bij de tweedejaars deelnemers. In deze module wordt aandacht besteed aan de vernieuwde theoretische grondslagen en concepten van Human Resource Management en Organisatieontwikkeling en aan de moderne praktijken die in organisaties op dit gebied worden ontwikkeld en toegepast. Traditionele inzichten maken plaats maken voor nieuwe, moderne inzichten. De rol van de menselijke en organisationele 'resources' staan daarbij centraal.

Het afsluitende deel neemt een halve dag in beslag. We ronden de kopcursus af met een integratiecasus.
 

Van de deelnemers van Certified Public Controlling wordt verwacht dat zij 8 - 12 uur besteden aan zelfstudie. Dit staat gelijk aan 60 ects. Logisch instroommoment is in het voorjaar of najaar. Desgewenst kun je in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma. Collegedagen zijn op vrijdag en duren van 9.30 – 16.30 uur.

Het team van sprekers en docenten van de Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling (CPC) bestaat uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties, allen deskundig op het terrein van Certified Public Controlling.

Programmaleiding
De Postinitiële CPC-opleiding wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Remco Bouter. De coördinatie van dit postinitiële programma ligt in handen van IJfke Geerkens.

De Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling richt zich op professionals die werkzaam zijn in of voor PMO’s. Dit zijn onder andere:

 • centrale overheid
 • provinciale en gemeentelijke overheid
 • agentschappen
 • waterschappen
 • zorgsector (cure en care)
 • maatschappelijke dienstverlening
 • woningcorporaties
 • onderwijsinstellingen

Met een afgeronde opleiding Certified Public Controlling vergroot je jouw carrièrekansen als Adviseur, Lijnmanager of Controller in publieke en maatschappelijke organisaties.

Toelating
De Commissie van Toelating beslist over deelname aan de opleiding. Uitgangspunt is of je de opleiding binnen de gestelde termijn met succes kunt afronden. Leidend zijn: vooropleiding, vereiste praktijkervaring en informatie uit het intakegesprek. De basisvereisten zijn:

 • universitair of HBO-plus diploma (theorie-eis)
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring (praktijkeis)

De brochure Certified Public Controlling gaat tevens in op de verschillen tussen de opleidingsvereisten voor controlling van PMO's ten opzichte van de commerciële sector.

Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de studenten een diploma van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarmee men gerechtigd is om zich in te schrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut van Certified Public Controllers (EICPC). Tevens mag je vanaf dat moment de titel Certified Public Controller voeren. 

IJfke Geerkens

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-cpc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 92
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building | Kamer M5-19
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Certified Public Controlling? Check onderstaande blogs!

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Gezocht: de Controller van de toekomst

Een groepje sollicitanten zit klaar voor een interview voor de job van Controller van de toekomst

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen