Losse Modules | Post Master Registercontroller

Verschillende modules van de Post-Master Registercontroller zijn ook los te volgen. Hieronder een overzicht van de modules met de bijbehorende informatie. Heeft u interesse in het volgen van een losse module? Klik hieronder en vul het formulier in dan nemen we spoedig contact met u op.

 1. Business Intelligence & Data Analytics
 2. Innovaties in Accounting Information Systems

   

  1. Business Intelligence & Data Analytics

  Data analytics en data science zijn belangrijke enablers van disruptieve business modellen. De snelle vernieuwers weten slim gebruik te maken van de groeiende hoeveelheid data, rekenkracht, tools en technieken. Met voorspellende analyses ontwikkelen zij baanbrekende innovaties en zijn ze de concurrentie mijlen voor. Dit verklaart de toenemende populariteit van de datagedreven organisatie.

  Business en data analytics (BDA) is de integratie van verschillende databronnen die nodig zijn voor evidence-based besluitvorming en forward-looking analyse. Financiële en andere data bevinden zich niet langer op één plaats in de organisatie, maar komen van verschillende plekken, ook van buiten de organisatie. Analyses zijn niet langer statisch en worden niet langer getoond op één moment (denk aan de jaarrekening), maar kunnen dynamisch en in real-time worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen bedrijven sneller bijsturen en nieuwe kansen identificeren. En ook fouten, fraude en risico’s kunnen sneller vastgesteld worden. Met meer en beter toegankelijke data kunnen betere voorspellingen en waarderingen gemaakt worden. Effectief BDA is gekoppeld aan bedrijfsdoelen en BDA op zich maakt het al mogelijk om nieuwe bedrijfsdoelen te formuleren.

  BDA maakt IT-ers en data-analisten (nog) belangrijker voor de organisatie, maar zij zijn niet per definitie de juiste gesprekspartner voor het hoger management. Vaak zie je nog dat in IT wordt geïnvesteerd zonder dat goed is nagedacht over de vragen die BDA moet beantwoorden. De onderneming moet zinvol omgaan met data en hier ligt een rol voor de controller. De controller is geen data-analist, maar dient wel over skills te beschikken om bedrijven te steunen om op basis van data te opereren.

  Leerdoelen - Aan het eind van deze module wordt de deelnemer geacht:

  • kennis te hebben van de betekenis, successen en condities van data analytics;
  • te begrijpen hoe een organisatie waarde kan creëren met data analytics;
  • bedrijfsvragen te kunnen formuleren die met data analytics worden beantwoord;
  • basale methoden van data analytics en machine learning technieken te kunnen toepassen;
  • kennis te hebben van verschillende gegevensbronnen, de mogelijkheden en beperkingen van open data en het veilig en verantwoord gebruiken van data;
  • een betere gesprekspartner te kunnen zijn voor data-analisten en management;
  • inzicht te hebben in de governance condities en de veranderkundige aspecten;
  • resultaten van data analytics te kunnen presenteren en visuealiseren en managers te kunnen inspireren met voorbeelden. 
  Aantal modules8 bijeenkomsten (wekelijks op vrijdag)
  Investering€ 2.700,-
  Startdatum5 november 2021

   

  2. Innovaties in Accounting Information Systems

  De doelstelling van het vak Innovaties in Accounting Information Systems (AIS) is het verbreden en verdiepen van de IT-kennis die de financieel professional moet hebben om effectieve en efficiënte beheersingssystemen in organisaties te kunnen neerzetten. De nadruk wordt hierbij gelegd op gedigitaliseerde informatieverzorging en de ontwikkelingen en trends die zich hierin voordoen. Het vak behandelt de belangrijkste IT-ontwikkelingen waarmee de financieel professional te maken heeft in zijn beroepsuitoefening en doet dat vanuit een governance en control perspectief. Aan de orde komen onder andere: IT governance, datakwaliteit, datamanagement, business intelligence, blockchain, data-analyse (inclusief process mining als bijzondere vorm van data-analyse), continuous monitoring, robotic process automation, IT project control, en machine learning. We behandelen deze ontwikkelingen steeds vanuit het perspectief van het (financieel) management van organisaties. De financieel professional moet kennis en inzicht hebben in deze ontwikkelingen om zijn verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van gedigitaliseerde informatie te kunnen nemen.

  De thema’s die in deze module worden behandeld zijn:

  1. IT innovaties in accounting, finance & control
  2. Process mining
  3. Blockchain en andere gedistribueerde databases
  4. IT governance
  5. Data governance
  6. Cybersecurity
  7. IT project control
  8. Business intelligence
  Aantal modules8 bijeenkomsten (wekelijks op vrijdag)
  Investering€ 2.700,-
  Startdatum8 april 2022

   

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen