Testimonials

Skyline van Rotterdam met de Erasmusbrug en hoge flats

Wie kan u beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? Hieronder enkele alumni van het Executive Program CSR aan het woord:

 • Arjan Spiering 
  Sustainability Consultant 
  KPN Nederland

   

“Met een achtergrond in de cybersecurity en na een carrièreverandering was ik op zoek een opleiding die inhoudelijke kennis en praktische handvaten binnen het werkveld van CSR en duurzaamheid bood. Op aanraden van collega’s ben ik bij het Executive Program CSR uitgekomen. De diversiteit aan onderwerpen tijdens de colleges hebben mij inhoudelijke kennis gebracht op verschillende thema’s, uiteenlopend van biodiversiteit tot nieuwe wetgeving op gebied van duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast is een grote meerwaarde het leren van de medestudenten, waarbij je elkaar verrijkt met ervaringen en perspectieven: het is erg interessant om te zien hoe er vanuit andere sectoren en functies naar CSR-vraagstukken gekeken wordt. Een opleiding tot duurzaamheidsprofessional waarvan ik erg veel opgestoken heb!”

 • Havva Adal
  Beleidsadviseur onderwijs
  Lentiz Onderwijsgroep

“Vanuit mijn functie binnen het onderwijs was ik op zoek naar een opleiding op het gebied van duurzaamheid. Om meer kennis hierover op te doen, heb ik besloten deel te nemen aan het Executive Program Corporate Social Responsibility. Het Executive Program CSR heeft mij veel gebracht: voorop staat de inhoudelijke kennis geboden op het gebied van CSR, duurzaamheid, management & strategie die mij helpen volgende stappen te zetten in mijn loopbaan. Daarnaast heeft het mijn horizon verbreed door de verscheidenheid aan thema’s en invalshoeken die aanbod komen. Ook het netwerk met mededeelnemers is een meerwaarde: doordat het een langlopend programma is met 14 collegedagen trek je samen op, en heb ik waardevolle relaties opgedaan. Zeker een aanrader!

 • Jan Lamme
  Directeur
  Jala Holding

“Door mijn werkervaring was ik al bekend met het duurzamer inrichten van productieprocessen. Echter wilde ik mijn kennis op gebied van duurzaamheid uitbreiden en dit ook meer op strategisch gebied inbedden, en ben hierom het Executive Program CSR gaan volgen. Een meerwaarde van het programma is de brede opzet waarbij alle belangrijke aspecten worden meegenomen. Met name de onderdelen omtrent intrinsieke en extrinsieke motivatie hebben mij veel nieuwe inzichten hebben geboden. Daarnaast word je via de aangereikte handvaten en tools aangespoord om nog meer vanuit kansen en mogelijkheden te denken. Ook de interactie met de docenten en mededeelnemers geeft een mooi beeld hoe deze tools in verschillende sectoren en organisaties ingezet kunnen worden.”

 • Fenna van Beurden
  Sales manager
  Verstegen Spices & Sauces

"Vanuit de wens om mijn kennis op het gebied van duurzaamheid te verdiepen, heb ik na contact met alumni besloten deel te nemen aan het Executive Program CSR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Het programma heeft mij een nieuwe blik geboden op de huidige vraagstukken en doen inzien dat er geen one-size-fits-all oplossing toepasbaar is. Naast de theoretische funderingen die worden gelegd in de colleges, worden er ook veel concrete tools aangeboden om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Dit heb ik ook gedaan door een paper te schrijven over de impact van een plantaardige lunch –een uitdagend proces wat tegelijkertijd veel voldoening gaf. Het volgen van het programma heeft bijgedragen aan het intern groeien naar de rol van Strategic Impact Manager bij Verstegen Spices & Sauces. Daarnaast is het netwerk dat de opleiding oplevert van grote meerwaarde, mooi om te zien hoe mede-deelnemers elkaar opzoeken en aan het denken zetten, en allemaal ambassadeur voor impact en duurzaamheid zijn!”

 • Niels Smidt
  Directeur

  Overstag Consulting

"Gedreven door mijn ambitie en interesse in het toepassen van duurzaamheid in het bedrijfsleven heb ik mij, op advies van een aantal alumni, ingeschreven voor het Executive Program Corporate Social Responsibility. De alumni die ik sprak gaven aan dat deze opleiding dé benchmark is van duurzaamheidsopleidingen in Nederland. Mijn (hoge) verwachtingen werden hiermee gevormd. Na het doorlopen van de drie modules en de afronding van de opleiding met het schrijven van een paper, kan ik niets anders dan bevestigen dat de opleiding veel te brengen heeft. Het programma zorgt voor een brede opbouw van kennis, waarbij een goede mix gevonden wordt tussen wetenschappelijke invalshoeken en ervaringen uit de praktijk. Het onderzoek, dat nodig is voor het publiceren van een paper, zorgt ervoor dat op een specifiek onderwerp de verdieping kan worden gevonden. Tenslotte was het super leuk en inspirerend om nieuwe mensen te leren kennen. Verschillend van elkaar qua sector, bedrijf of rol waarin eenieder werkzaam is maar eensgezind in het streven om de wereld net even iets beter te maken."

 • Jacqueline Baaijens-Bijman
  Head of ESG
  Roompot

"CSR is een relatief jong vakgebied, waarin veel losse kortdurende scholing wordt aangeboden. Ik was op zoek naar een meer gedegen opleiding in de volledige breedte van het vakgebied. Het Executive Program van Erasmus biedt dat. Een verrijking van inspiratie, kennis en inzicht ervaren. Dat kwam enerzijds door de hoeveelheden aangereikte literatuur voorafgaand aan iedere collegedag en anderzijds door de boeiende inhoudelijke colleges, verzorgd door steeds een andere universitair docent of vakspecialist. Door het (vrijwillig) schrijven van een paper over één van je eigen uitdagingen, maak je ook zakelijk en praktisch stappen voorwaarts. Dat werkt, onder directe en vakkundige begeleiding van één van de betrokken docenten. Tenslotte zijn ook contacten met studiegenoten erg leerzaam en waardevol! Behalve het uitwisselen van ervaringen bouw je direct aan een interessant netwerk om mee samen te werken aan een duurzamere toekomst."

 • Ingrid Alsemgeest
  Adviseur Duurzaamheid
  Rode Kruis

"Het Executive Program CSR heeft mijn blik verruimd. Ik heb meer oog gekregen voor de positieve ontwikkelingen, maar ook meer oog voor de hobbels op de weg en de complexiteit. Verantwoordelijkheid nemen gaat voorbij de grenzen van de organisatie. Het betekent een zeer proactieve houding van organisaties: de impact onderzoeken en zo nodig echt actie ondernemen. Ook als de wet- en regelgeving dit niet van je verlangt. In the end hoop ik dat steeds meer organisaties zich richten op betekenis geven. Dat is immers ook wat veel mensen nastreven: van betekenis zijn. Ik vind het interessant om te volgen of er een transitie plaats vindt naar een duurzamere wereld."

 • Karin Maatje
  Senior projectleider
  Provincie Flevoland

"De opleiding CSR heeft mijn denkraam over duurzaamheid verbreed. Ik heb handvatten gekregen om te analyseren waar je de meeste impact kunt maken in je werk. Het schrijven van mijn paper over biodiversiteit op bedrijventerreinen vond ik een hele klus, zo naast mijn werk, maar wel één van de hoogtepunten van de opleiding. Het heeft mij een heel nieuw netwerk opgeleverd en het is fijn dat je een begeleider krijgt om je te helpen. We trekken nu nog samen op om de bevindingen van m’n onderzoek verder te verspreiden!"

N.B. Papers van alumni van het Executive Program CSR waaronder die van Karin vindt u hier.

 • Remco Neumann
  Programmamanager CSR
  Havenbedrijf Rotterdam N.V

"Mijn deelname aan het Executive Program CSR heb ik als een verrijking ervaren. Het programma was interessant, relevant, inspirerend, boeiend  en afwisselend. Ik heb er veel gepassioneerde personen leren kennen die al langer in het CSR-werkveld actief zijn. Ik was zelf ook al enkele jaren bezig om vanuit geïntegreerde verslaggeving meer gestalte te geven aan CSR binnen het Havenbedrijf Rotterdam. Mede dankzij het CSR-programma heb ik mij gekwalificeerd voor een nieuwe functie als programmamanager CSR binnen het bedrijf. Vanuit deze nieuwe functie mag ik het breder gaan oppakken. Een uitdaging waar ik heel erg blij mee ben!"

 • Marjolein Breed
  Programmamanager MVO
  AEGON Nederland

“Er wordt heel veel moeite gestoken door de opleiding en de organisatie om de mensen bij elkaar te houden. Ik heb me niet gerealiseerd dat je ook gelijk in een nieuw netwerk terecht komt. Dat je ook na de opleiding voor allerlei inhoudelijke bijeenkomsten wordt uitgenodigd. Ik was daardoor positief verrast.”

 • Thon de Blok
  Director internal audit (AUD)
  Akzo Nobel N.V.

“Mijn paper ‘We are In Control over our Values.’ schrijven was een leerzaam proces. Ik heb de gelegenheid gehad om een onderzoek binnen  onze eigen organisatie  te doen: Is de informatie die we rondom  CSR opnemen  in ons jaarverslag  betrouwbaar? Voor het onderzoek heb ik het nieuwe COSO model (in control framework), als meetlat gebruikt. De paper wordt nu gebruikt om de aanbevelingen in concrete acties om te zetten.” 

 • Maarten van Renssen
  Senior environmental and social advisor
  Investment and Mission Review
  Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.

“We hebben bij ons bedrijf nu een nieuwe strategie ontwikkeld voor de komende vier jaar en we hebben nu sustainability in het hart van onze strategie gezet, met de doelstelling: de impact verdubbelen en de footprint halveren. In de discussie rond de strategievernieuwing heb ik door het volgen van het Executive Program CSR een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

 • Juliane Eykelhoff
  Sustainability & CSR manager
  Sime Darby Unimills B.V.

“Het Executive Program CSR gaf mij meer handvaten om een breed scala aan vraagstelling op CSR gebied aan te pakken. Zeker omdat je een algemeen (theoretisch) kader krijgt aangereikt waardoor je elk probleem tot een oplossing kan brengen. Je hebt na de opleiding meer structuur om ook aan anderen met veel enthousiasme CSR op een zekere wijze over te brengen. Je biedt daadwerkelijk oplossingen die een bijdrage leveren, i.p.v. één wat minder veel zeggend ding te doen.” 

 • Jaap Erkelens
  Corporate social responsibility consultant
  Royal Haskoning DHV

“Het Executive Program CSR heb ik met een paper over het onderwerp ‘ Responsible Sourcing’ afgerond. Hierin kwamen diverse vraagstukken aan de orde:  Hoe krijgen we een gecertificeerde duurzame palmolie in de keten tot stand? Hoe krijgen we de supply chain actors zo ver dat zij een traceerbare supplychain als onderdeel van de CSR strategie gaan zien? Ik heb dit onderzoek gekoppeld aan een ‘ small holder project’ (kleine boeren). Duurzame palmolie zal altijd een prijsopslag kennen maar het onevenredige deel veroorzaakt door inefficiënte factoren in supply chain moeten geëlimineerd worden. De overige prijsopslag dient voornamelijk geïnvesteerd te worden in het begin van de keten bij de duurzame productie zodat het nu niche product gecertificeerde duurzame palmolie een commodity kan worden.” 

“Mijn paper ging over textielrecycling  optimalisatie. Doorgaans gaat de retail over elke drie maanden wat nieuws in de rekken. Als je vooraf nadenkt over hoe kledingstukken in elkaar zitten dan kan het later gerecycled worden: innemen, laten versnipperen en opnieuw spinnen voor een nieuw kledingstuk. Gewoon allemaal in Europa, naast de deur dus. Als keten heb je dan traffic in je winkel, je hebt goedkope grondstoffen maar je laat ook zien dat je verantwoord bezig bent.”

“Met de opleiding CSR  zocht ik de breedte van het onderwerp dus van human resources, politiek, tot energie en  ecologie. De opleiding biedt naast volledige breedte ook diepte.”

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen