Hester Dibbits endowed professor Historical Culture and Education

Dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), vanwege het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dibbits is in deze hoedanigheid verbonden aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De leerstoel is voor vier jaar ingesteld door het LKCA. Dibbits gaat zich in haar onderzoek en onderwijs richten op het gebruik van erfgoed in educatieve samenwerkingsverbanden tussen scholen, erfgoedinstellingen, musea en de toeristische sector. In wetenschap, cultuur en onderwijs is sprake van een snelle groei in het aanbod van erfgoedprogramma’s. Vaak zijn die gekoppeld aan thema's als identiteit, gemeenschapsvorming en lokale of nationale cultuur.
De vraag is daarbij wat dit betekent in een globaliserende wereld die zich kenmerkt door transnationale uitwisseling, grootschalige migratie en ongekend snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en sociale media.
Met het onderzoek naar deze vraag vervult de leerstoel een brugfunctie tussen de academische wereld en het erfgoedveld. Ook levert het een bijdrage aan de ontwikkeling van kritisch en analytisch erfgoedonderwijs.

Over Hester Dibbits
Hester Dibbits (1965) is lector Cultureel Erfgoed en tevens course director van de internationale Master Museology van de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Etnologie van het Meertens Instituut (KNAW), en werkte zij als hoofdconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Dibbits zoekt in haar werk steeds naar de koppeling tussen de wetenschappelijke wereld en de praktijk. Zij hanteert daarbij een historisch-etnologisch perspectief, met bijzondere aandacht voor erfgoed en de cultuur van het dagelijks leven in de vroegmoderne tijd en de hedendaagse samenleving.

De invulling van de leerstoel sluit aan bij zowel de missie van het Centre for Historical Culture (CHC) van de Erasmus Universiteit als initiator, coördinator en producent van wetenschappelijk onderzoek naar historische cultuur in een globaliserende samenleving én bij die van LKCA als kennisplatform voor cultuureducatie en -participatie.

Het curatorium van de leerstoel bestaat uit prof.dr. Maria Grever (voorzitter en directeur CHC, ESHCC), prof.dr. Stijn Reijnders (ESHCC) en Piet Hagenaars (senior beleid en onderzoek LKCA).

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes