Huub Wieleman, 2 juli 2013, FD

Huub Wieleman studeerde aan de ESE en is sinds 1983 registeraccountant. Hij is de huidige voorzitter Beroepsorganisatie NBA. Het NBA gaat de regels voor de onafhankelijkheid van controlerende accountants aanscherpen. U kunt het gehele artikel lezen op de website van Accountant.nl.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes