Jan Pronk, 29 mei 2013, NRC

Jan Pronk studeerde economie aan de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool. Hij is oud-minister en sociaal-democraat in hart en nieren. Jan Pronk is al bijna een halve eeuw lid van de Partij van de Arbeid, maar heeft besloten om zijn lidmaatschap op te zeggen, uit woede over verloochening van de kernbeginselen. Het volledige artikel is voor NRC abonnees te lezen via de onderstaande link. Voor niet-abonnees is een preview van het artikel beschikbaar via dezelfde link.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes