Johan Witteveen, 11 maart 2014, ESE nieuws

Ter ere van het honderdjarig bestaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam vond op donderdag 6 maart jl. de onthulling plaats van een bronzen beeltenis van prof. dr. H.J. (Johan) Witteveen. Het beeld, een geschenk van zoon Raoul, werd vervaardigd door de beroemde beeldhouwer en mode-illustrator Constance Wibaut. Wibaut overleed eind januari na een kort ziekbed op 93-jarige leeftijd. Wel was zij nog in staat geweest om de huidige locatie van het beeld zorgvuldig uit te kiezen.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes