Johan Witteveen, 15 mei 2014, ESE nieuws

Op donderdag 15 mei  heeft prof.dr Johan Witteveen (1921) zijn afscheidscollege met als titel “het mysterie van het enorme verzwegen betalingsbalansoverschot” gegeven in het voormalige gebouw van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) aan de Pieter de Hoochweg 222 te Rotterdam. Dit college werd geopend door Minister van Financiën dhr. Dijsselbloem.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes