Make (Divers)it(y) happen @ EUR: een roep om actie

De Erasmus Universiteit (EUR) is een universiteit van denkers en doeners die streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Een mooi doel. Maar kan een universiteit wel hoogwaardige kwaliteit nastreven als diversiteit en inclusiviteit onvoldoende benut worden? Wij denken van niet en lichten graag toe waarom. Het is ons inziens namelijk de hoogste tijd dat we als universiteit niet alleen denken over diversiteit en inclusie maar ook daadwerkelijk in actie komen.

Al jaren stapelt het wetenschappelijk bewijs zich op dat het benutten van diversiteit leidt tot succes binnen een organisatie, en dat een inclusieve organisatiecultuur ervoor zorgt dat niet alleen alle talent optimaal wordt benut en iedereen gelijke kansen geeft om het beste uit zichzelf te halen, maar ook dat innovatie wordt gestimuleerd en versneld. Verder voorziet diversiteit in de mogelijkheid om culturele sensitiviteit te ontwikkelen, een onmiskenbare waarde in een internationaal speelveld. Wij zijn het, als kennisinstelling, aan onze stand verplicht om deze wetenschappelijke inzichten serieus te nemen en daarnaar te handelen.

 

Read more or sign here

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes