Masterclass Mobiliteitsmanagent 2017

Erasmus Universiteit Rotterdam | RHV organiseert in mei 2017 voor de vijfde keer de masterclass mobiliteitsmanagement. 

De masterclass mobiliteitsmanagement is een 4 daagse masterclass die professionals werkzaam op het gebied van mobiliteit en vervoersbeleid de kennis en vaardigheden biedt om zich verder te professionaliseren. De masterclass kijkt vanuit verschillende perspectieven naar mobiliteit, wat leidt tot kennis én vaardigheden om om te gaan met mobiliteitsmanagement en mobiliteitsbeleid, zowel op stedelijk niveau als voor professionele organisaties. Hoe om te gaan met mobiliteit in organisaties, wat is de invloed van menselijk gedrag op mobiliteitsmanagement, hoe is de combinatie tussen gebiedsontwikkeling en mobiliteit zijn voorbeelden van vragen die de inhoud van de masterclass omschrijven. Wij organiseren de masterclass dit jaar in mei, 4-11-18-23 mei 2017. Elke collegedag duurt van 10:00 – 17:00 uur en bestaat uit een aantal inhoudelijk aansluitende blokken.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes