PhD defence of Yvonne Tigelaar - Klootwijk on Thursday 28 November 2013

Yvonne Tigelaar-Klootwijk will defend her dissertation on 28 November 2013 at 13.30 hours. Her supervisor is Professor Peter Kavelaars. Other members of the Doctoral Committee are Professor Koen Caminada (Universiteit Leiden), Professor Sigrid Hemels (Erasmus University Rotterdam) and Professor Stan Stevens (Tilburg University).

Time and location

The PhD defence will take place in the Senate Hall of Erasmus University Rotterdam and will start at 13.30 hrs.

About the dissertation

When should governments intervene in the economy and when do they exceed their mandate? Yvonne Tigelaar-Klootwijk addresses these issues in her dissertation entitled Business Transfers by Individuals – A Study into Business Transfer Facilities.

The finances of the Dutch government have been a matter of some concern in recent times. Government expenditures are monitored keenly and must be justified continuously. Tax incomes don’t just serve to fund these expenditures in modern day society. It has long been accepted practice that tax levels are used instrumentally to affect the economy.

Government intervention must always be considered carefully, with benefits and risks weighed against each other. If governments go too far, they risk failing, which would damage the country as a whole. Intervention should only occur when the market can be said to be failing.

In this dissertation Tigelaar-Klootwijk evaluates government regulation on business transfer facilities against this statement, concluding that in fact the Dutch government has exceeded its mandate on this issue. Although some facilities are found to be legitimate, they still fail to meet other important criteria according to the author, who finishes by suggesting amendments that would make these facilities legitimate.

About Yvonne Tigelaar-Klootwijk (only available in Dutch)

Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk heeft fiscale economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (deeltijd). Naast haar studie heeft zij bij Deloitte in de accountantspraktijk gewerkt. Daarna is zij van 1998 tot 2007 bij BDO werkzaam geweest als belastingadviseur en als parttime medewerker bij het bureau vaktechniek. Sinds 2000 is zij verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit. Zij verzorgt daar het vak IB C in de bachelorfase. Daarnaast doceert zij samen met andere docenten de bachelorvakken fiscale economie en het integratiecollege. In de masterfase is zij betrokken bij het Werkcollege midden- en kleinbedrijf. Naast haar dienstbetrekking bij het Fiscaal Economisch Instituut is Yvonne zelfstandig belastingadviseur en geeft zij regelmatig cursussen en lezingen voor diverse beroepsorganisaties. Ook is zij sinds 2013 hoofdredacteur van het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging.

Abstract Business transfers by individuals – A study into business transfer facilities (only available in Dutch)

De overheid vindt ondernemerschap van groot belang. Daarom wordt veel aandacht besteed aan de laatste fase in de levenscyclus van persoonlijk ondernemerschap; die van de bedrijfsbeëindiging. Veel ondernemingen moeten worden overgedragen. Door deze bedrijfsbeëindigingen kan economisch kapitaal verloren gaan en ook de economische ontwikkelingen in een land kunnen worden geremd. Dit verklaart waarom de overheid niet wil dat door de belastingclaim de continuïteit van bestaande ondernemingen wordt bedreigd. In de wetgeving is derhalve een groot aantal fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten opgenomen. In de dissertatie wordt de aanvaardbaarheid van de faciliteiten getoetst en komt de werking van de faciliteiten uitgebreid aan de orde. Het uitgangspunt voor de toetsing vormt de theorie van de welvaartseconomie. De overheid zou op grond van deze theorie alleen moeten ingrijpen indien sprake is van marktfalen dan wel indien de huidige belastingwetgeving verstorend werkt bij de overdracht van ondernemingen. In het onderhavige boek komt deze vraagstelling aan de orde voor zover het natuurlijke personen betreft die hun onderneming drijven in de vorm van een IB-onderneming en zij die de onderneming in een kapitaalvennootschap hebben ondergebracht (aanmerkelijkbelanghouders).

More information

Tigelaar-Klootwijk’s PhD research project is conducted within Erasmus School of Economics (ESE), Erasmus University Rotterdam.

For more information about this ceremony, please contact Ronald de Groot, Communication Officer of the Erasmus School of Economics phone +31 10 408 1762 or by e-mail: rdegroot@ese.eur.nl.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes