Project SENSE verwerft EU-subsidie

View of rotterdam

Mr. dr. Gerdien van der Voet, mr. dr. Zef Even en prof. mr. dr. Ruben Houweling (sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law) hebben een EU-subsidie verworven met hun internationale project SENSE.

Samen met verschillende (internationale) partners (Tilburg, Antwerpen, Luxemburg en Gedańsk) zullen zij de komende jaren werken aan een hoogwaardig onderwijs- en onderzoeksprogramma op het terrein van ‘transnational employment within the transport sector in the EU’. SENSE beoogt het spanningsveld tussen EU-vrijheden enerzijds en nationale sociaalrechtelijke stelsel anderzijds binnen de internationale transportsector meer Social (social law aspects), de toepasselijke wet- en regelgeving beter enforceable, de sector in het geheel meer Sustainable en met een revolutionaire ‘legal navigation app’ vooral Easy te maken.

Het projectvoorstel is met de nodige lovende woorden ontvangen. Het projectvoorstel zou niet alleen voor zowel academici als practici voorzien in een dringende behoefte (EU-freedoms versus national social law), maar toonde bovendien hoogwaardige didactiek en methodische onderbouwing. Het onderbrengen van de onderwijs- en onderzoeksresultaten van de international class room in een handzame ‘legal navigation app’ werd als zeer innovatief en vooruitstrevend beoordeeld.

SENSE heeft een EU-startkapitaal van € 300.000,- gekregen.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes