Prof. dr. Tine De Moor gaat evolutie sociale ondernemingen onderzoeken bij RSM

Tine De Moor is benoemd tot hoogleraar Social Enterprise & Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Professor De Moor zal onderzoek doen naar de oprichting, werking en evolutie van sociale ondernemingen en hun evoluerende rol in de ontwikkeling van een duurzamere economie. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan de opkomst van instituties voor collectieve actie in de Europese samenleving. Deze nieuwe leerstoel, die start op 1 september 2020, wordt gesponsord door ABN AMRO en is gezamenlijk geïnitieerd door Social Enterprise NL en de vakgroep Business-Society Management van RSM.

“Als wetenschapper wil ik midden in de samenleving staan, om te focussen op belangrijke maatschappelijke thema's en de dialoog aan te gaan met burgers, overheden en bedrijven,” zegt professor Tine De Moor. Ze voegt eraan toe dat ze het fascinerend vindt om te ontdekken hoe historische inzichten organisaties sterker kunnen maken, en hoe bedrijven veerkrachtiger kunnen worden gemaakt voor toekomstige uitdagingen.

"De vele disciplines die binnen RSM vertegenwoordigd zijn, maken het mogelijk om organisaties vanuit veel verschillende perspectieven te bestuderen. Het kan academisch onderzoek meer verbinden met de grote uitdagingen waar onze samenleving momenteel mee te maken heeft, ook in de toekomst."

Ontwikkeling en impact

Eric Buckens, directeur van het ABN AMRO Social Impact Fund: “ABN AMRO streeft ernaar de ontwikkeling, impact en het belang van sociale ondernemingen te ondersteunen. Deze leerstoel zal de focus op deze ontwikkeling vanuit academisch perspectief helpen versterken. Het is erg belangrijk om onderzoek te doen naar dit specifieke onderwerp en de functie en groeiende impact van sociale ondernemingen in onze economie te begrijpen."

ABN AMRO is zo’n tien jaar actief op het gebied van sociale ondernemingen. De bank heeft onder meer via het ABN AMRO Social Impact Fund een flinke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van sociale ondernemingen, veelal in samenwerking met andere investeerders, maatschappelijke organisaties en overheden.

Professor De Moor is ‘een uitmuntend economisch historicus en een vooraanstaand expert op het gebied van sociaal ondernemen en het beheer en bestuur van instituties voor collectieve actie’, aldus professor Ansgar Richter, decaan van RSM. Hij zegt dat coöperaties, als een van de vormen van dergelijke instituties vandaag nog steeds een aanzienlijk deel van de economie uitmaken. “We zijn ontzettend blij dat Tine De Moor zich bij ons aansluit. En we zijn ABN AMRO enorm dankbaar voor hun gulle steun aan deze nieuwe leerstoel bij RSM.”

De expertise van De Moor op dit gebied wordt algemeen erkend. Onlangs won ze een Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ter waarde van € 1,5 miljoen, die ze bij RSM gaat inzetten voor het onderzoeksproject UNICA: Building a UNified theory for the development and resilience of Institutions for Collective Action for Europe in the past millennium.

Over Tine de Moor

Prof. dr. Tine De Moor behaalde een doctoraat in de geschiedenis aan de Universiteit Gent (2003) en een postgraduaat in milieuwetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (1999). In december 2012 werd ze benoemd tot hoogleraar Institutions for Collective Action in Historical Perspective aan de Faculteit Geesteswetenschappen, afdeling Geschiedenis & Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, een functie die ze bekleedde tot aan haar overstap naar RSM.

More information

Danielle Baan, media officer voor RSM, via 010 408 2028 of per mail: baan@rsm.nl

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes