KNAW Early Career Award voor Hieab Adams

Hieab Adams krijgt een KNAW Early Career Award. Adams is universitair docent bij Klinische Genetica en Radiologie en arts-assistent in opleiding tot specialist klinische genetica aan het Erasmus MC. Aan de award is een geldbedrag van 15.000 euro en een kunstwerk verbonden.

Adams is gespecialiseerd in de studie van genetische factoren bij de ontwikkeling en aftakeling van hersenen. ‘Kenmerkend voor zijn onderzoek is zijn multidisciplinaire aanpak: hij is bedreven in laboratoriumwerk, bevolkingsonderzoek en patiëntgebonden onderzoek. Hij draagt bovendien bij aan inclusiever medisch onderzoek, door ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen bij zijn onderzoek te betrekken. Dit doet hij in het door hem opgerichte UNITED-consortium, maar ook door het organiseren van symposia en discussies in de media’, aldus de KNAW.

Eigen onderzoeksgroep

Adams is verheugd met de prijs. Hij werd ervoor genomineerd door zijn afdeling. ‘Ik ben mijn afdeling en de KNAW erg dankbaar voor deze enorme blijk van waardering. Het was erg spannend om een aantal jaren terug mijn eigen onderzoeksgroep op te zetten, en dus bemoedigend om er in deze fase zo’n positief geluid over te horen. Ik wil het bedrag graag gebruiken voor activiteiten waar normaal lastig subsidie voor te verkrijgen is, zoals high-risk projecten en het communiceren van onderzoeksbevindingen aan een niet-wetenschappelijk publiek.’

Regenboog

Meer weten over Hieab Adams en zijn onderzoek? Lees het eerdere interview waarin hij spreekt over zijn streven naar regenboog-onderzoekspopulaties in medisch onderzoek.

Dit artikel verscheen eerder op amazingerasmusmc.nl.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes