prof.dr. (Annemiek) AT Harder

prof.dr. (Annemiek) AT Harder
External researcher Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
harder@essb.eur.nl
Endowed professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
harder@essb.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Clinical Child and Family Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
harder@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Annemiek Harder is als bijzonder hoogleraar werkzaam op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de sectie Ortho- en Gezinspedagogiek van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Daarvoor werkte ze als universitair hoofddocent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Ze richt zich qua onderzoek en onderwijs op de kwaliteit en effectiviteit van behandeling voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen (zie ook CV).

In 2020 is het boek 'Uithuisgeplaatste jeugdigen: Sleutels tot succes in behandeling en onderwijs' verschenen waarin ze, samen met Erik Knorth en Chris Kuiper als redactie en diverse deskundigen vanuit de praktijk en wetenschap, een overzicht biedt van ‘wat werkt’ in de hulpverlening en het onderwijs aan de ongeveer 45.000 jeugdigen in Nederland die jaarlijks uithuisgeplaatst worden of zijn.

Annemiek is in 2011 cum laude gepromoveerd bij de RuG op een proefschrift over de (kwaliteit en effectiviteit van de) zorg in de gesloten residentiële jeugdzorg. Ook heeft Annemiek in 2011 een bijdrage geleverd aan Commissie Samson onderzoek naar seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Eén van de onderzoeksprojecten waar zij momenteel aan werkt richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van Up2U: een behandelmodule voor motiverende mentor/coachgesprekken van professionals met jongeren in de residentiële jeugdhulp.

Sinds 2016 is Annemiek bestuurslid van de European Scientific Association on Residential & Family Care for Children and Adolescents (EUSARF). Verder is ze lid van de International Work Group on Therapeutic Residential Care en het International Research Network on Transitions to Adulthood from Care (INTRAC). Verder is ze als redactielid betrokken bij het tijdschrift Residential Treatment for Children and Youth.

Haar expertise en interessegebieden zijn:

 • Gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, risico- en beschermende factoren
 • Adolescenten, jongvolwassenen, multiprobleemgezinnen
 • Uithuisplaatsing
 • Residentiële jeugdhulp, 24-uurs jeugdhulp, gezinshuizen, JeugdzorgPlus instellingen, Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s), forensische behandeling
 • Werkzame factoren van hulp: motivatie voor gedragsverandering, therapeutische alliantie, behandelrelaties, programma-integriteit interventies
 • Professionalisering en training van hulpverleners in jeugdhulp
 • Motiverende Gespreksvoering (MGV), Up2U behandelmodule
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden: effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek, observatieonderzoek

 • Annemiek Harder (2013) - Het binnenste buiten? De visie van jongeren, ouders en professionals op succesvolle gesloten residentiële hulpverlening - Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 52 (1), 18-27
 • Annemiek Harder (2013) - Motiverende gespreksvoering in het forensische werkveld - Nieuwsbrief Secties Forensische Psychologie Volwassenen & Jeugd NIP, 2013 (1)
 • Peer Van der Helm, KS Nijhof, Annemiek Harder, C Van Dam, Jack De Swart, Geert-Jan Stams & Erik J. Knorth (2012) - De hardnekkige mythe dat ‘niks werkt’ in de gesloten jeugdzorg; aanbevelingen voor professionals - Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 51, 470-480

 • Coen Dresen, Lieke van Domburgh, Annemiek Harder, Erik J. Knorth, Marieke Kranenburg, Karin Nijhof & Ignace Vermaes (2018) - Jeugdzorg met een Plus: Wat we wel en nog niet weten over de meest intensieve vorm van jeugdhulp - Garant Publishers
 • K Nijhof, D van Dijk, L van Domburgh, Annemiek Harder & C Konijn (2018) - Meisjes in JeugdzorgPlus: Doelgroepkenmerken en de mate van sekse specifiek werken - Pluryn
 • Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Leonieke Boendermaker, Annemiek Harder & Erik J. Knorth (2011) - Jeugdzorg Plus: Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen - Stichting Kinderstudies
 • Annemiek Harder, Erik J. Knorth & Tjalling Zandberg (2006) - Residentiële jeugdzorg in beeld: Een overzichtsstudie naar de doelgroep, werkwijzen en uitkomsten [Residential youth care in the picture: A review study of its target group, methods and outcomes] - SWP publishers

 • Vanessa Daniël & Annemiek Harder (2010) - Relatie als de sleutel? Ervaringen van jongeren en hulpverleners in de residentiële jeugdzorg - SWP publishers

 • Annemiek Harder, ILW Bastiaanssen, EJ Knorth & CHZ Kuiper (2020) - Algemeen werkzame factoren en specifieke werkzame elementen in hulp en onderwijs aan uithuisgeplaatste jeugdigen - Uitgeverij SWP
 • Annemiek Harder & S Vandevelde (2019) - Jeugdigen met delinquent gedrag - Acco Uitgeverij
 • Jonathan David Leipoldt, Annemiek Harder, Tormod Rimehaug, Nanna Kayed & Hans Grietens (2017) - Determinants and outcomes of social climate in therapeutic residential youth care: A systematic review - Fondazione E. Zancan
 • Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Annemiek Harder, Margrite E. Kalverboer, Wendy J. Post & Erik J. Knorth (2017) - Residential child and youth care in the Netherlands: Current practices and future perspectives - CYC-Net Press
 • Annemiek Harder & Erik J. Knorth (2015) - Uncovering what is inside the 'black box' of effective therapeutic residential youth care - Jessica Kingsley Publishers
 • Erik J. Knorth & Annemiek Harder (2014) - Commentary on 'Improving the research base for therapeutic residential care: : logistical and analytical challenges meet methodological innovations' by Bethany R. Lee and Richard P. Barth - Jessica Kingsley Publishers
 • Annemiek Harder, E J. Knorth & Margrite E. Kalverboer (2010) - The downside up? A process- and evaluation study on care and treatment in a secure treatment centre in the Netherlands - Garant Publishers
 • Erik J. Knorth, A Carien Koopmans, M Buijs-Van Nieuwenhuizen, L M. Folkerts, M Smit, Tim Tausendfreund & Annemiek Harder (2010) - Two decennia of research on child and family welfare in Europe and beyond - Garant Publishers
 • Annemiek Harder, Erik J. Knorth, Margrite E. Kalverboer & Tjalling Zandberg (2008) - Secure residential treatment for juveniles with severe behavioural problems: What about its outcomes? Assessing the ‘evidence-base’ of intervention for vulnerable children and their families - E. Zancan Publishers

 • Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Annemiek Harder, Erik J. Knorth, Wendy J. Post & Margrite E. Kalverboer (2017) - Balanceren tussen grenzen en mogelijkheden: De participatie van jeugdigen in gesloten residentiële zorg - SWP Uitgeverij
 • Annemiek Harder, E J. Knorth & L Boendermaker (2011) - Residentiële jeugdzorg in beeld [Residential youth care in the picture] - Garant Publishers
 • Jana Knot-Dickscheit, JY Drost, Margrite E. Kalverboer, Annemiek Harder, Erik J. Knorth & Tim Tausendfreund (2010) - Familienunterstützung im geschlossenen justiziellem Setting: Eine orientierende Forschung - Verlag Klinkhardt
 • E J. Knorth, M Kalverboer & Annemiek Harder (2009) - Enfants et adolescents placés en institution. Méta-analyse sélective des résultats du placement - L'Harmattan
 • Annemiek Harder, Margrite E. Kalverboer, Erik J. Knorth & Tjalling Zandberg (2009) - Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg - Bohn Stafleu van Loghum
 • Jana Knot-Dickscheit, Jelle Drost, Margrite E. Kalverboer, Erik J. Knorth, Tim Tausendfreund & Annemiek Harder (2008) - Gezinsondersteuning in de residentiële justitiële setting: standaard? - Garant Publishers
 • Annemiek Harder, EJ Knorth, ME Kalverboer & T Zandberg (2008) - Trattamento residenziale ‘intensivo’ per ragazzi con gravi problemi comportamentali: Cosa si può dire degli esiti? - E. Zancan Publishers

 • Annika Eenshuistra, Annemiek Harder & Erik J. Knorth (2016) - Observations of one-on-one conversations between residential care workers and adolescents
 • Erik J. Knorth, Annemiek Harder & Mónica López López (2014) - Current transitions' research and opportunities at the University of Groningen
 • Erik J. Knorth & Annemiek Harder (2009) - Child welfare in the Netherlands: A low country blues?
 • Annemiek Harder, Erik J. Knorth & Tjalling Zandberg (2006) - Residentiële jeugdzorg: Effectief of niet? Een meta-analyse naar kenmerken van effectiviteit
 • Annemiek Harder, Erik J. Knorth & Tjalling Zandberg (2005) - Het RJS-project: De resultaten in vogelvlucht

 • Annemiek Harder (2019) - Behandel me als persoon, niet als dossier: Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven

 • Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Margrite E. Kalverboer, Annemiek Harder, Wendy J. Post & Erik J. Knorth (2013) - Why should they listen to us? Participation of children in decision-making in secure residential care
 • Annemiek Harder (2013) - Terug naar de basis met motiverende gespreksvoering
 • Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Annemiek Harder, Margrite E. Kalverboer, Wendy J. Post & Erik J. Knorth (2012) - Participation of young people in decisions regarding their life-course
 • Annemiek Harder, ME Kalverboer & EJ Knorth (2007) - Binnenste buiten: Een oriënterend onderzoek naar de hulpverlening in JJI Het Poortje
 • Annemiek Harder, Erik J. Knorth & Tjalling Zandberg (2005) - Residentiële Jeugdzorg in de Schijnwerpers (RJS): Lessen uit onderzoek naar kwaliteit en effectiviteit

 • Jeroen Dekker, Mary Amsing, Ingrid van der Bij-de Puij, Marieke Dekker, Hans Grietens, Annemiek Harder, PCM Koedijk, Sanne Parlevliet, Pauline Schreuder, Mandy Talhout & Margaretha Timmerman (2012) - Jeugdzorg in Nederland 1945-2010 - Rijksuniversiteit Groningen

 • Annemiek Harder & Annika Eenshuistra (2017) - Up2U: Een handleiding voor motiverende mentor/coachgesprekken in de residentiële jeugdzorg - University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
 • Annika Eenshuistra, Annemiek Harder, Maaike Hof, Manon Scherpen, Carmen M. Schievels & Erik J. Knorth (2017) - "Je beter voelen". Ervaringen, behoeften en verbeterpunten van jongeren en medewerkers t.a.v. mentorgesprekken in twee instellingen voor residentiële jeugdhulp - University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
 • Annemiek Harder, Mijntje D. C. Ten Brummelaar, Roos Karst, Annemiek Koudijs, Margrite E. Kalverboer, Wendy J. Post & Erik J. Knorth (2015) - Pas Op de Plaats: Een verkennend onderzoek naar de werkzaamheid van de module 'Pas Op de Plaats', Justitiële Jeugdinrichting Juvaid - University of Groningen, Department of Special Needs Education and Youth Care
 • Leonieke Boendermaker, Paula Speetjens, M Van der Pijll, C Bartelink, J Van Everdingen & Annemiek Harder (2007) - Programmeringsstudie Jeugdzorg - Dutch Youth Institute/University of Groningen

 • Annemiek Harder (9 October 2020) - Kinderen met de zwaarste problemen raken uit beeld - Peter’s Podcast #38
 • Annemiek Harder (21 September 2020) - Kies altijd voor de samenwerkingsrelatie - Professional vanuit je hart Podcast #20
 • Annemiek Harder (24 April 2020) - NVO orthopedagogen investeren in behandelrelaties jongeren in gesloten jeugdhulp - ingezonden mededeling
 • Annemiek Harder (1 October 2019) - De hoogleraar - De hoogleraar

 • Annemiek Harder (2011) - The Exchange Seminar with the University of Köln - The Exchange Seminar with the University of Köln

 • Annemiek Harder & A Eenshuistra (2019) - Trainingsdagen professionals op 15 en 24 april 2019 - Trainingsdagen professionals op 15 en 24 april 2019
 • Annemiek Harder, EJ Knorth & Tj Zandberg (2007) - Workshop during the third VWS/NIZW Congres ‘Jeugdzorg in onderzoek: De professional en effectiviteit’ - Workshop during the third VWS/NIZW Congres ‘Jeugdzorg in onderzoek: De professional en effectiviteit’

 • Annemiek Harder (2020) - The British Journal of Social Work (Journal)

 • Annemiek Harder (2020) - Sleutel tot succes: werkzame factoren in hulp aan jeugdigen in complexe opgroeisituaties - EFCAP webinar Contact als basis: Alternatieven voor repressie in de specialistische gesloten jeugdzorg
 • Annemiek Harder (2020) - Het nut en de noodzaak van goede residentiële jeugdhulp - Inspiratiedag over verblijfsvoorzieningen van jeugdhulpaanbieder Elker
 • Annemiek Harder (2020) - Residentiële jeugdhulp: wat, voor wie & sleutels tot succes - Regionale raadsbijeenkomst FoodValley
 • Annemiek Harder (2020) - Uithuisgeplaatste jeugdigen: sleutels tot succes in de behandeling en onderwijs - Flevo Academie Jeugd lezing
 • Annemiek Harder (2019) - Therapeutic residential care in the Netherlands: Or what's left of it - International conference The future of residential care for youth
 • Annemiek Harder & A Eenshuistra (2019) - Up2U: Drijfveren van jeugdigen centraal stellen - Symposium Behandel me als persoon, niet als dossier
 • Annemiek Harder (2018) - Promoting participation of youth and parents during residential care - EUSARF conference All children, all families

2.6P Judicial & Ethical Prof. Skills I

Year
2021
Course Code
FSWE-2065

1.6P Communication Skills I

Year
2021
Course Code
FSWE-1065

4.3C Forensic Orthopedagogy

Year
2021
Course Code
FSWE-MO031

4.2P Interventions in a Complex Reality

Year
2021
Course Code
FSWE-MO026

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes