prof.dr. WA Hafkamp

prof.dr. WA Hafkamp
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Nieuwemarkt 1A, Rotterdam
Room
W T17-15
Telephone
+31104088734
Email
hafkamp@euc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.A. Hafkamp & P. van Driel (2002). De relatie tussen publieke doelen en beheersvorm. Economisch-Statistische Berichten, 87 (4383), 8-10.
    • L.W. Baas, D. Huisingh & W.A. Hafkamp (2000). Four years of experience with Erasmus University's "International off-campus PhD programme on cleaner production, cleaner products, industrial ecology and sustainability". Journal of Cleaner Production, 8 (5), 425-431.
    • W.A. Hafkamp (1999). Regimewechsel der Abfallpolitik in Europa. Ökologisches Wirtschaften, 17-19.
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Raamwerk voor Ruimte: naar een nieuwe visie op ruimtelijke inrichting en mobiliteit in de Delta. In H. Geerlings, W. Hafkamp & G. Peters (Eds.), Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering (pp. 217-245). Rotterdam: Uitgeverij 010
    • W.A. Hafkamp (2006). Shaping technology-behaviour interactions: lessons for policy making. In P.P.C.C. Verbeek & A.F.L. Slob (Eds.), User behaviour and technology development: shaping sustainable relations between consumers and technologies (pp. 1-9). Dordrecht: Springer
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2003). Towards a broadening of the economic appraisal of multifunctional land use. In P. Nijkamp, C.A. Rodenburg & R. Vreeker (Eds.), The Economics of Multifunctional land use (pp. 25-28). Maastricht: Shaker Publishing
    • N. Buclet, L. Fischer, W.A. Hafkamp & U. Petschow (2002). Three scenarios for the organisation of MSW management in Europe. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 153-196). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • N. Buclet, W.A. Hafkamp, S. Lupton & U. Petschow (2002). Interactions and main sources of friction between national regimes. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 27-54). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.A. Hafkamp (2002). Comparison of National Solid Waste Regimes in Trajectories of Change. In N. Buclet (Ed.), Municipal Waste Management in Europe. European Policy between Harmonisation and Subsidiarity (pp. 7-26). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Mobiliteit en ruimte anders beschouwd: groei als kans voor vernieuwing. In F. Bruinsma, J. van Dijk & C. Gorter (Eds.), Mobiliteit en beleid (pp. 7-18). Assen: Van Gorcum
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2001). Mobiliteit als uitdaging. In D. van Teylingen (Ed.), Stedelijke restruimten A20 (pp. 34-43). Rotterdam: Centrum voor Beeldende Kunst
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, W.A. Hafkamp & H.L.F. Saeijs (2000). De sociaal -economische betekenis van water. In xx NRLO, xx AWT & xx RMNO (Eds.), Over stromen: kennis-en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland (NRLO-rapport, 2000/7) (pp. 167-178). Den Haag: NRLO
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Packaging Policies. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 56-81). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp & A.B. Ringeling (1999). Comparative Analysis of Hazardous Waste. In W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Eds.), The Effectiveness of Instruments for Environmental policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I (pp. 82-100). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • P.R. Kalders & W.A. Hafkamp (1999). Waste Management in The Netherlands. In N. Buclet & O. Godard (Eds.), Municipal Waste Management in Europe A Comparative Study in Building Regimes (Environment and Management, Volume 10) (pp. 63-87). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.A. Hafkamp (1998). Naar een nieuwe afvalmarkt. In E. Dijkgraaf, P.T. van der Schans & M. Varkevisser (Eds.), De afvalmarkt in milieukundig perspectief (pp. 8-13). Rotterdam: OCFEB
    • L.W. Baas, W.A. Hafkamp & D. Huisingh (1997). Schonere Produktie, Ketenbeheer en Industriele Ecosystemen. In R. Weeterings (Ed.), Industriele Ecologie (RMNO, 131) (pp. 51-63). Den Haag: RMNO
    • W.A. Hafkamp (1997). Covenants from Instrument of Environmental policy to implementation Tool. In C. Jeanrenaud (Ed.), Environmental Policy Between Regulation and Market (pp. 259-283). Basel-Boston-Berlin: Birkhauser Verlag
    • L.W. Baas, J.J. Bouma & W.A. Hafkamp (1997). Kritische Akteure des Umweltmanagements in den Niederlanden. In M Birke, C. Burschel & M. Schwarz (Eds.), Handbuch Umweltschutz und Organisation: Okologisierung - Organisationswandel - Mikropolitik (pp. 497-519). Munchen Wien: R. Oldenbourg Verlag
    • W.A. Hafkamp (1996). Naar een duurzame economie. In D.H. van Dijk & R.C.H. Filipphi (Eds.), Milieu als motor van de economie (pp. 19-34). Den Haag: Raad voor het Milieubeheer
    • W.A. Hafkamp (1995). Milieumanagement en onderneming. In J.J. Bouma, J. Bulte, J. Piet & W.A. Hafkamp (Eds.), Milieu en bedrijfseconomie (pp. 25-46). Rotterdam: Vakgroep Kosten- en Winstbepalingsvraagstukken, EUR.
    • W.A. Hafkamp & J.J. Bouma (1995). Milieukosten. In F.L.M. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek management (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • W.A. Hafkamp & J.J. Bouma (1995). Milieukosten. In F. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek Milieumanagement (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • J.J. Bouma & W.A. Hafkamp (1995). Milieukosten. In F. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (Eds.), Leerboek Milieumanagement (pp. 167-189). Alphen aan den Rijn/Zaventem: Samsom BedrijfsInformatie
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (Ed.). (2002). Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering. Rotterdam: Uitgeverij 010
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume I. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume III. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (Ed.). (1999). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging and Transport of Hazardous Waste; Final Report, Volume II. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.A. van Ast & W.A. Hafkamp (2004). Ontkoppeling milieu en economie door de provincie Zeeland. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, H.L.F. Saeijs & W.A. Hafkamp (2000). De sociaal-economische betekenis van water. Kennisleemten en onderzoeksvragen in integraal waterbeheer. (Intern rapport, Project kennisleemten en onderzoeksvragen, no 18). onbekend: MILIEUKUNDE
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & S. Buijs (2000). Raamwerk voor Ruimte. (Extern rapport). Den Haag: RPD
    • N.A. Ashford, W.A. Hafkamp & P. Vergragt (2001). Pathways to Sustainable Industrial Transformations: Cooptimising competitiveness, Employment and Environment. (Extern rapport). Cambridge: Ashford Associates
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2000). Raamwerk voor ruimte. (Extern rapport). Rotterdam: VROM-RPD
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1999). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: regulating packaging and transport of hazardous waste. Vol I, II and III, final report. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43202200
    • W.A. Hafkamp & J.P.C. Dieleman (1999). Kennis voor een Duurzame Economie, kennisvragen rond de Nota Milieu en Economie. (Extern rapport, Rapport aan de Raad, no 141). Rijswijk: RMNO
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (1999). De infrastructuur van een duurzame economische ontwikkeling. (Extern rapport, Publikatiereeks Milieustrategie). Ministerie VROM-DGM:
    • W.A. Hafkamp (2000). Institutionele veranderingen in de nutssectoren: Kansen voor natuur en Milieu. (Extern rapport). Rijswijk: RMNO
    • H.H.G. Savenije, J.J. Bouma, H.L.F. Saeijs & W.A. Hafkamp (2000). Over stromen, kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland. (Extern rapport, NRLO rapport 2000/7 Awt actergronddocument 18 Rmno 148). Den Haag: NRLO
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (1999). Mobiliteit als uitdaging en "Rotterdam, Ruit en Maas; een mobiliteitsmanifest". Jubileumcongres EUR: Rotterdam (1999, juni 9).
    • W.A. Hafkamp & R. Weterings (1999). Van conventies naar maatschappelijk ondernemen. Atelier DTO-KOV 'Duurzame Technologische ontwikkeling - Kennisoverdracht - en Verankeringsproblemen': Rotterdam (1999, maart 10).
    • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998). The Effectiveness of Instruments for Environmental Policies in the Field of Industry: Regulating Packaging Waste. Conferece "Globalization and the Environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda", Indiana University, Bloomington, IN, USA: Bloomington (1998, september 29).
    • W.A. Hafkamp & J.A. van Ast (2004). Ontkoppeling Milieu en Economie door de provincie Zeeland. Congres provincie Zeeland: Middelburg (2004, februari 5).
    • J.A. van Ast, J.C. Siebrand & W.A. Hafkamp (1994). Maatschappelijke dimensies van duurzaamheidsvraagstukken.
   • F.L.M. Braakhuis, M. Gijtenbeek & W.A. Hafkamp (1995). Milieumanagement: van kosten en baten. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
   • W.A. Hafkamp (Ed.). (1999) Environmental and Resource Economics, 14.
   • W.A. Hafkamp (Ed.). (1999) Nieuwsbrief Milieu & Economie.
   • W.A. Hafkamp Weet niet, kan niet en wil niet. Natuur en Milieu, pp. 10-10.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 17). Ontwikkeling Dossier Verpakkingen en Verpakkingsafval op de Lange Termijn. Den Haag, Workshop SVM-Pact.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 1). Duurzame Ontwikkeling biedt Nieuwe Perspectieven voor Gezondheid en Milieu. Den Haag, Nationaal Debat Milieu en Gezondheid, 5-jarig bestaan van het Milieu Platform Gezondheidszorg.
   • W.A. Hafkamp (1999, mei 3). The European Masters Degree in Environmental Management; The EAEME programme. Brussel, European Conference on Environmental Education and Training; EU.
   • W.A. Hafkamp (1999, april 7). Economische Groei en Duurzame Ontwikkeling. Utrecht, Duscussiebijeenkomst Landelijke Stuurgroep Milieu en Economie.
   • W.A. Hafkamp (1999, maart 17). Duurzame Economische Ontwikkeling: Over Technologie en Waarden. Nijmegen, Symposium "Economie in de Erlemeyer", Verenigig Sigma, KUN.
   • W.A. Hafkamp (1999, januari 15). Ervaringen en lessen uit de Nota Milieu en Economie; Een analyse van het proces. Den Haag, Workshop Duurzame Economie, Ministerie van VROM.
   • W.A. Hafkamp (1999, november 15). The Dynmics Programme: History and Background. Chapel Hill, Greening of Industry Conference, NCU, Chapel Hill.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 26). Societal Entrepeneurship towards a Sustainable Economy. Vaals, Conference SVN Europe.
   • W.A. Hafkamp (1999, juni 28). Regime Shifts in Waste Management. Rotterdam, Workshop "Austausch von Informationen und Reultaten aus forschungsprojekten im Bereich der Abfallwirtschaft".
   • W.A. Hafkamp (1999, december 2). De rol van Intermediaire Organisaties bij Milieucriminaliteit. Arnhem, Congres Centrum voor Kenniscommunicatie.
   • W.A. Hafkamp (1999, april 29). Developments in Waste Management in The Netherlands. Zurich, Workshop "Wege zur Nachhältigkeit in der Abfallwirtschaft", SPP Umwelt, Zurich.
   • W.A. Hafkamp, M. Hozee & A.B. Ringeling (1998, september 30). The effectiveness of instruments for environmental policies in the field of industry: Regulating Packaging waste. Indiana University, Bloomington, IN, USA, Conferentie "Globalization and the environment: Opportunities and Challenges for the New Transatlantic Agenda".
   • W.A. Hafkamp (1998, augustus 25). Die nationalen Massnahmeprogramme fur die Umweltpolitiek in den Niederlanden. Dessau, Worlitzer Dakanstosse, Ideen und Erfahrungen aus den Niederlanden.
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104088734

  Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Erasmus University College (EUC)
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Nieuwemarkt 1A 3011 HP Rotterdam

Postal address

Nieuwemarkt 1A 3011 HP Rotterdam