mr. (Z.H.) Z.H. Duijnstee-van Imhoff

Lecturer Erasmus School of Law Civil Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 7-097
Telephone
+31 10 4081640
Email
duijnstee@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Samenvatting evaluatie campuscontracten. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2011 (3), 95.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2009). Energieprestatiecertificaten, alias energielabels. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2008 (1), 1-2.
    • Z.H. van Imhoff (2003). Lijst van de huurrechtelijke bepalingen uit 7.4 BW die semi-dwingend of dwingendrechtelijk zijn. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (11), 339-340.
    • Z.H. van Imhoff (2003). De gebrekenregeling sinds 29 oktober 2002. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003 (4), 85-89.
    • Z.H. van Imhoff (1997). Beantwoording rechtsvraag (260) Huurrecht. Hennepkweek. Ars Aequi, 46 (6), 455-458.
    • Z.H. van Imhoff (1997). Rechtsvraag (260) Huurrecht. Ars Aequi, 46 (2), 114-114.
    • H.J. Snijders & Z.H. van Imhoff (1991). Overdracht naar NBW. Dossier, 2 (4), 22-28.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2010). Strafbare feiten en huur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2010 (2), 49-54.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2007). Huur van drijvende woningen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2007 (6), 240-243.
    • A.R.G. van Dijk - Barkmeijer, Z.H. Duijnstee - van Imhoff, J.J. Verbeek & A.W. Schep (2007). Waterwoningen in IJburg: tussen wal en schip? Enkele privaatrechtelijke, fiscale en ruimtelijk bestuursrechtelijke aspecten van wonen op het water. Bouwrecht, 2007 (2), 111-123.
    • Z.H. van Imhoff (2005). Woonruimte, de gebouwde onroerende zaak en gedeeltelijke verhuur. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2005 (2), 33-39.
    • Z.H. van Imhoff (2002). Gebrekenregeling woonruimte. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2002 (9), 255-262.
    • R.Y. Nauta & Z.H. van Imhoff (2001). Procedurele ontwikkelingen in de 28d Hw-procedure? WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2001 (4), 93-99.
    • T. Zuidema & Z.H. van Imhoff (2000). Overheid, marktwerking en de krokodillentranen. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000 (1), 1-8.
    • Z.H. van Imhoff (1999). De gebouwde onroerende zaak in het huurrecht. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (9), 235-240.
   • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2016). Huurrecht geschetst (Ars Aequi geschetst). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2007). Huurrecht geschetst, 2e druk (Ars Aequi geschetst. Burgerlijk recht). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2004). Jurisprudentie Goederen- en Faillissementsrecht 1987/2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • Z.H. van Imhoff (2003). Huurrecht geschetst (Ars Aequi Geschetst, III). Nijmegen: Ars Aequi Libri
   • F.M. Beijer, Z.H. van Imhoff, H.A.G. Fikkers & R. Westrik (2000). Goederen- en Faillissementsrecht Jurisprudentie 1988-1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2018). Einde huurovereenkomst. In P. van der Sande (Ed.), Huurrecht woonruimte (8e herziene druk) (Huurreeks) (pp. 265-297). Den Haag: SDU
    • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • Z.H. van Imhoff (2003). De huurovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Species, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 57-80) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1999). Artikel 1623a, aant. 1-60 (geactualiseerd), 61-80 (nieuw). In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (Supplement, 9) (pp. 1-28)
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1998). Artikel 1623e. Dringend eigen gebruik. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 7-10-315-363). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1997). Bewerking supplement Handboek Huurrecht. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht (pp. 1623e-3-1623e-98). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1996). Artikel 1623e, aant. 121-160 en aant. 211-216. Dringend eigen gebruik (Dringend, Eigen, Gebruik, Huisvestingsvergunning, Rechtsopvolging), Belangenafweging als zelfstandige beëindigingsgrond. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-543). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1996). Artikel 1623a. Algemeen, Begrip Woonruimte, Korte Duur, Woonwagens, Niet een zelfstandige woning, Onzelfstandig bij bedrijfsruimte. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Handboek Huurrecht. Artikelsgewijs commentaar (Losbladige Groene Kluwers) (pp. 1-176). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1995). Commentaar bij art. 1623a. In R.A. Dozy, A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (pp. 1-66). Deventer: Kluwer
    • E.E. Vinke & Z.H. van Imhoff (1993). Woonruimte die niet een zelfstandige woning vormt. In H. van den Heuvel, A.S. Rueb, M.E.M. Vrolijk & E.E. Wijkerslooth-Vinke (Eds.), Huurrecht (losbladig) (pp. 1-39). Deventer: Kluwer
    • Z.H. van Imhoff & R. Zwitser (1992). Cessie van hypotheken. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 117-131). Arnhem: Gouda Quint
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (2003) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2003(1-10).
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (2000) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 2000(1-10).
    • Z.H. van Imhoff (Ed.). (1999) WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999(1-10).
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2018). Noot bij: Rechtbank Noord-Nederland. (2017, augustus 29), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2018-6, 5713754CVEXPL17-1275, (Tussentijdse opzegging van tijdelijke huurovereenkomst). p.25-27. ECLI:NL:RBNNE:2017:3261
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Noot bij: HR. (2010, september 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, (Noot). p.14-17.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 24), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2011-1, p.14-17.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2009). Noot bij: Vzngr.rb. Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht. (2008, september 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2009-109, p.388-390.
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2008). Noot bij: Kantoor Utrecht. (2008, september 16), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-10
    • Z.H. Duijnstee - van Imhoff (2008). Noot bij: Rb. Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam. (2008, februari 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2008-66, (Naschrift). p.218.
    • Z.H. van Imhoff (2005). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2004, oktober 12), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2005-2005, 2, (Annotatie Rechtbank Amsterdam: Overlast: vervolg van WR 2005, 45; de vordering tot ontruiming tegen de overlastveroorzaker wordt afgewezen (art. 6:265 BW)). p.322-323.
    • Z.H. van Imhoff (2004). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2004, februari 11), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2004-2004, 6, (Annotatie). p.175-176.
    • Z.H. van Imhoff (2001). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2001, april 25), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2001-2001, 7, (Noot. Verklaringen voor recht in de 28d HW-procedure? Verder: voorvragen revisited). p.194-195.
    • Z.H. van Imhoff (2000). Noot bij: Hoge Raad. (1999, november 19), WR Tijdschrift voor Huurrecht 2000-2000, 2, (Noot bij Hoge Raad 19 november 1999). p.31-33.
    • Z.H. van Imhoff (1999). Noot bij: Hoge Raad. (1999, juni 18), WR Tijdschrift voor Huurrecht 1999-1999, 8, (Dringend eigen gebruik). p.206-207.
    • E.E. Vinke & Z.H. Duijnstee - van Imhoff (1994). Noot bij: Ktr Arnhem. (1994, juni 8), Woonrecht 1994-, 10, (Noot).
 • Vereniging van Huurrecht Advocaten

  Start Date
  Jan/2010
  End Date
  Is current
  Place
  UTRECHT
 • Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Period
  B 1.7
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs)

  Onderzoekspracticum burgerlijk recht

  Title
  Onderzoekspracticum burgerlijk recht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 1
  Year level
  master (Rechtsgeleerdheid / Privaatrecht)

  Bachelorwerkstuk

  Title
  Bachelorwerkstuk
  Year
  2018
  Period
  B 1.7
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Rechtsgeleerdheid)

  Year
  2018
  Period
  JAAR

  Year
  2018
  Period
  JAAR
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081640

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam