Research Masters & Post Master

voor getalenteerde en gemotiveerde studenten die de uitdaging zoeken van een kwalitatief hoogwaardige Research Master

Cum Laude

De research masters Genomics in Society, Infection & Immunity, Molecular Medicine en Neuroscience kennen Cum Laude toe (zie Onderwijs- en examenreglementen van de Research Masters).

De research masters Health Sciences and Clinical Research en de postmaster Health Sciences (70 EC) kennen alleen Cum Laude toe aan studenten die voor het studiejaar 2021-2022 met hun master zijn begonnen. Met ingang van 2021-2022 is voor beide programma's een herzien curriculum van start gegaan zonder de mogelijkheid cum laude toe te kennen.

Gedetailleerde cursusbeschrijvingen

Voor elk masterprogramma bestaan gedetailleerde cursusbeschrijvingen. Huidige studenten kunnen deze beschrijvingen vinden op onderwijsplatforms, zoals Canvas, SIN-online of een online studiegids. De beschrijvingen van de masteropleidingen Health Sciences (research master en post master), Clinical Research, Infection & Immunity en Genomics in Society zijn te vinden op Canvas. De vakbeschrijvingen van de research master Molecular Medicine zijn te vinden op de online studiegids en op SIN-online.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen