De stad rechtvaardiger maken: Lancering website ‘Learning for Equality in Rotterdam’

De website ‘Learning for Equality in Rotterdam’ is online. Hoe pakken studenten in Rotterdam sociale ongelijkheden in de stad aan? Wat leren we van hun werk? Deze website toont verrijkende antwoorden op deze vragen met kennis geproduceerd door studenten van verschillende EUR programma’s.

Learning for Equality demonstreert kennis gegenereerd door studenten EUR-breed. De website streeft ernaar om EUR studenten, hun docenten en andere experts, maar ook de bredere gemeenschap van Rotterdam te betrekken in een multidisciplinaire discussie over echte problemen en pogingen om ze te verhelpen. Learning for Equality in Rotterdam illustreert dat er veel te leren valt van de inspanningen van studenten ten behoeve van sociale rechtvaardigheid. Zodoende vormt het platform een inspiratiebron om Rotterdam een rechtvaardigere stad te maken.

Learning for Equality is onderdeel van het project “Communicating and improving students’ interdisciplinary engagement with social (in)justice,” gefinancierd door Community for Learning & Innovation (CLI) van de Erasmus Universiteit en gesponsord door het Vital Cities and Citizens Erasmus initiatief. Het team achter het platform bestaat uit Isabel Awad, Associate Professor bij Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en Theme Lead Inclusive Cities & Citizens; Mariana Fried, PhD kandidaat bij ESHCC; en Wiebke Aepkers, Student Assistent bij ESHCC.

Op 13 oktober zal er een CLI bEURs evenement plaatsvinden over dit nieuwe initiatief. Ook is er een CLI podcastaflevering aan gewijd.

Meer informatie

If you're interested in this initiative, visit the Learning for Equality in Rotterdam website.
Listen to the podcast episode about Learning for Equality on Spotify.

Gerelateerde content

Learning & Innovation bEURs 2021

EUR docenten delen hun 'best practices' in workshops, en inspireren je om onderwijs te verbeteren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen