Dr. Naomi Oosterman publiceert volume over kunstmisdrijven

Cover

Dr. Naomi Oosterman (afdeling Cultuurwetenschappen bij Erasmus School of History, Culture and Communication) heeft een volume gepubliceerd (met Dr. Donna Yates, Universiteit Maastricht) getiteld "Crime and Art: Sociological and Criminological Perspectives of Crimes in the Art World".

Het boek brengt werk samen van auteurs die gebruik maken van sociologische en criminologische methoden, theorieën, en kaders, om onderzoek te produceren dat grenzen verlegt, nieuwe vragen in overweging neemt en het bestaande begrip van "kunstmisdrijven" hervormt, met een sterke nadruk op methodologische innovatie en nieuwe toepassingen van theorie. Criminologen en sociologen zijn slecht vertegenwoordigd in het academisch discours over kunst- en cultuurgerelateerde criminaliteit. Echter, om onderwerpen als diefstal, beveiliging, handel/smokkel, valsheid in geschrifte, vandalisme, dadermotivatie, de effectiviteit en resultaten van beleidsinterventies en de effecten van kunstcriminaliteit op gemeenschappen te begrijpen, moeten we theoretische en methodologische modellen die we gebruiken voor analyses (her)ontwikkelen. 

Het boek bevat tevens een hoofdstuk van Naomi Oosterman (met Dr. Francesco Angelini, Universiteit van Bologna) over de darknet-markt voor culturele objecten.

Onderzoeker

Dr. Naomi Oosterman

Meer informatie

Meer informatie over het boek.

Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de auteurs via oosterman@eshcc.eur.nl of d.yates@maastrichtuniversity.nl

Gerelateerde content

Dr. Naomi Oosterman has published a study on the regulation of crime and criminality in the art market

Dr. Naomi Oosterman co-authored a study on the regulation of crime and criminality in the art market.
Portrait picture of Naomi Oosterman

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen