Esther Rozendaal nieuwe dean Erasmus Graduate School Social Sciences and the Humanities

Campus from above with Mandeville Building

Dr. Esther Rozendaal is per 1 september 2022 door de Raad van Toezicht van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGSH) benoemd als dean. Zij wil zich gaan inzetten op het versterken van academische veerkracht van PhD kandidaten. Esther Rozendaal volgt prof.dr. Liesbet van Zoonen op.

De belangrijkste taak van EGSH is het aanbieden van state-of-the-art, kwalitatief hoogstaand, internationaal, interdisciplinair, intersectoraal doctoraal onderwijs voor PhD-kandidaten van de faculteiten sociale en gedragswetenschappen, geesteswetenschappen, wijsbegeerte en ontwikkelingsstudies, en van onderzoeksgroepen in gezondheids-, huisvestings- en transitiestudies. Professor Van Zoonen heeft de Graduate School de afgelopen jaren uitgebouwd tot een joint venture met vijf faculteiten en drie instituten waarin 500 PhD kandidaten participeren. 

Voorzitter van de Raad van Toezicht, prof. Victor Bekkers – decaan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences “We danken Liesbet van Zoonen hartelijk voor de bijna tien jaar dat zij dean is geweest. Zij heeft met veel daadkracht en vanuit een duidelijke visie de EGSH uitgebouwd tot een instituut waarin inmiddels alle PhD’s uit de Social Sciences en Humanities binnen de EUR  zijn opgenomen. Daarnaast heeft ze een interessant opleidingsprogramma opgezet dat weet in te spelen op actuele methodologische ontwikkelingen.

We denken in Esther Rozendaal een waardige opvolger te hebben gevonden die op een weloverwogen manier, vanuit betrokkenheid maar ook vanuit realistisch zin, vorm en inhoud wil geven aan het versterken van het belang van interdisciplinariteit, het realiseren van impact en methodologische innovatie. Hierbij kan ze als een vooraanstaande onderzoeker ruimschoots gebruik maken van haar eigen ervaring op deze terreinen, daarbij ook het welzijn van promovendi in het oog houdende. We wensen haar de komende jaren veel succes toe met het verder versterken van de Graduate School, en opleiding van de PhD kandidaten.”

Esther Rozendaal “Ik ben verheugd met deze benoeming en dat ik het werk van Van Zoonen mag voortzetten. EGSH heeft inclusie als een van haar belangrijkste kernwaarden. Ik omarm deze kernwaarde volledig, maar ik zou er ook graag één aan willen toevoegen: academische veerkracht. Het leven van een academicus kent vele uitdagende en stressvolle momenten, zowel tijdens het promotietraject als daarna. In mijn ogen kan de Graduate School een belangrijke rol spelen in het trainen van promovendi om veerkrachtig te zijn voor die uitdagingen, om tegenslagen het hoofd te bieden, om werkwijzen aan te passen, en daardoor te groeien als persoon en professional. In mijn rol als dean hoop ik daar de komende jaren een bijdrage aan te kunnen leveren."

Over Esther Rozendaal

Dr. Esther Rozendaal promoveerde in 2011 aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij daarna als postdoc werkzaam was. Van 2012 tot 2020 werkte zij bij de afdeling Communicatiewetenschap van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2020 is zij universitair hoofddocent Communication and Behavioural Change aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Haar onderzoek richt zich op de digitale veerkracht van jongeren. In het bijzonder onderzoekt zij hoe kinderen en tieners geholpen kunnen worden om zich online mediawijs te gedragen. In 2014 ontving zij een NWO Veni subsidie en in 2020 een NWO Vidi-subsidie voor een vijf-jarig onderzoeksproject waarin wordt onderzocht hoe tieners in staat kunnen worden gesteld om op een veilige en verantwoorde manier gebruik te maken van digitale media. Ze ontving verscheidene prijzen voor haar werk, onder andere van de International Communication Association (ICA), de Netherlands School of Communication Research (NeSCoR), en de International Journal of Advertising.

Naast haar wetenschappelijk onderzoek houdt zij zich bezig met de brug tussen wetenschap en praktijk. In 2011 richtte ze, samen met prof. Moniek Buijzen (ESSB), Bitescience op, een onderneming gericht op het overbrengen van wetenschappelijke kennis naar professionals met jongeren als doelgroep.

Over EGSH

De EGSH is a joint venture van: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), Erasmus School of Philosophy (ESPhil), International Institute of Social Studies (ISS) in The Hague, Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), The Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) .

De Raad van Toezicht bestaat uit de decanen van de faculteiten.

Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen