Gijsbert Oonk geeft docenten les over Voetbal en Utopia

Roy Borghouts

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland organiseert vanaf februari activeiten voor docenten voortgezet onderwijs. Deze activiteiten worden gegeven door prof. dr. Gijsbert Oonk en drs Elise Stock.

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten, waarin ook Erasmus Universiteit participeert, zal twee activiteiten organiseren voor docenten op het voortgezet onderwijs en maatschappijleer: eentje met de titel Utopia, en de andere met de titel Voetbal als spiegel om de Europese geschiedenis van de 20e eeuw te begrijpen.

Tijdens de activiteit Utopia gaan de docenten met prof. Dr. Oonk aan de slag om eigen lessen/lessenseries te ontwerpen, waarin leerlingen uiteindelijk zelf aan de slag gaan met het nadenken over hun eigen Utopia. Naast concrete producten levert het ook kennis op en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen, de didactiek ervan en zo mogelijk ontwerpprincipes achter vakoverstijgend samenwerken.

Voor de activiteit over voetbal levert prof. Dr. Oonk de vakinhoudelijk kennis en zal drs Elise Storck zorgen voor de vakdidactische ondersteuning. Het uiteindelijke doel van de activiteit: docentkennis en –vaardigheden over het ontwerpen van losse lessen en lessenseries over de 20ste eeuw en over historisch denken en redeneren en het gebruik daarbij van concrete en verrassend aansprekende voorbeelden bij lessen.  

Professor
Meer informatie

Over de activiteiten