Interne competitie Promoties in de Geesteswetenschappen

ESHCC en de Erasmus School of Philosophy mogen gezamenlijk elk jaar een beperkt aantal kandidaten voordragen voor de NWO Promoties in de Geesteswetenschappen competitie.

Het doel van het NWO subsidie-instrument Promoties in de Geesteswetenschappen is het stimuleren en ondersteunen van talentvolle jonge onderzoekers binnen de geesteswetenschappen, en hen te helpen met het ontwikkelen van een carrière binnen de academische wereld.

Selectie van kandidaten d.m.v. een interne competitie

Om te bepalen wie vanuit ESHCC/ESPHIL voorgedragen zullen worden als kandidaten voor de Promoties in de Geesteswetenschappen competitie bij NWO, wordt er bij ESHCC/ESPHIL eerst een interne competitie georganiseerd. Om deel te kunnen nemen aan deze interne selectieprocedure worden kandidaten uitgenodigd om – in samenspraak met een potentiele PhD supervisor binnen de faculteit (Professor, Universitair hoofddocent, Universitair docent) – een voorstel voor deze interne competitie in te dienen.

De interne competitie staat nu open voor aanmeldingen, en de deadline voor het indienen van aanvragen is 19 november, 2018.

Meer informatie over de interne selectieprocedure bij ESHCC staat in de call die onder aan deze pagina te downloaden is. Het is belangrijk om deze call goed door te lezen aangezien hier in vermeld wordt aan welke voorwaarden de voorstellen binnen de interne competitie moeten voldoen. Daarnaast worden in de call de belangrijkste deadlines vermeld.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen betreffende de interne procedure, kan contact opgenomen worden met grants@eshcc.eur.nl